BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Graniewska Danuta
Tytuł
Praca a rodzina
Work and family
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 8, s. 19-21, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rodzinna, Budżet gospodarstwa domowego, Aktywność zawodowa ludności, Rodzina
Family policy, Budgets of households, Activity rate of population, Family
Abstrakt
Realizacja funkcji materialno-ekonomicznej rodziny, szczególnie w aspekcie dochodowym, wiąże się i wpływa na poziom i formę realizacji innych jej funkcji, a szczególnie: opiekuńczo-zabezpieczającej, socjalizacyjnej, kulturalnej, rekreacyjno-towarzyskiej, a także prokreacyjnej. W artykule omówiono realizację funkcji rodziny w aspekcie materialnych warunków bytowania. Przedstawiono dane na temat poziomu aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn oraz dane o przeciętnych dochodach rodzin.

Earning work is a base subsistence of majority family and there is basic form of realization of economic function of family. Level of employment and sizes of unemployment decides about professional activity of population. These phenomena have been discussed and illustrated by statistic data. Material situation in the form of level of revenue is discussed according to socially-professional groups and to number of force of family on base of result of Household budget surveys mainly. Final part of article includes estimate of situation of family general and possibility of satisfaction of satisfaction of its basic functions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Graniewska D., red. (1994), Współczesne zagrożenia realizacji podstawowych funkcji rodziny, "Studia i Materiały", z. 2, Warszawa: IPiSS.
 2. GUS (2005), Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa.
 3. GUS (2006), Budżety gospodarstw domowych w 2004 r., Warszawa.
 4. GUS (2007), Aktywność ekonomiczna ludności w IV kwartale 2006 r., Warszawa.
 5. GUS (2007), Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, Warszawa.
 6. GUS (2007), Kwartalna informacja o rynku pracy, Warszawa.
 7. Hodoly A. (1970), Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, w: Ekonomiczno-społeczna rola gospodarstwa domowego.
 8. Kabaj M. (2006), Założenia umowy społecznej w zakresie tworzenia miejsc pracy i ograniczania bezrobocia, "Seria Ekspertyzy". Warszawa: IPiSS.
 9. Lemaitre S. (2005), Les CPAS á l'epreuve de l'insertion socioprofessionnelle, "Rev. Belge Secur. Soc." nr 1.
 10. Piotrowski J. (1973), Społeczne problemy rodziny, w: A. Rajkiewicz, red., Polityka społeczna, Warszawa: PWE.
 11. Tyszka Z. (1974), Socjologia rodziny, Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu