BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocira Sławomir
Tytuł
Nakłady pracy w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej
The Expenditure of Work in Farms about Different Economic Value
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 72-75, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Praca nakładcza, Analiza porównawcza, Europejska Jednostka Wielkości
Arable farm, Home based work, Comparative analysis, European Size Unit
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autor przedstawił nakłady pracy w 42 gospodarstwach rodzinnych, pogrupowanych wg Europejskiej Jednostki Wielkości (ESU). W analizowanych gospodarstwach, wzrostowi nakładów pracy uprzedmiotowionej, towarzyszyło zmniejszenie nakładów pracy ludzi. Największe nakłady pracy ludzkiej poniosły gospodarstwa o najmniejszej wielkości ekonomicznej.

It was represented the expenditure of work in 42 family farms classified by European Size Unit (ESU). Increase the expenditure of a object work accompany decrease the expenditure of man work. The greatest expenditure of man work bear farms about the smallest economic value. The greatest expenditure of a object work signify by kWh/ESU occur in the group of farms I6-<40 ESU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Duer I., Fotyma M., Madej A. 2002: Kodeks dobrej praktyki rolniczej. FAPA, Warszawa, 89.
  2. FAPA. 2000: Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych. FAPA, Warszawa, 5-15.
  3. Kowalski J., Kwaśniewski D., Tabor S. 2002: Nakłady pracy i poziom zużycia nośników energetycznych w gospodarstwach o różnych kierunkach produkcji. Inżynieria Rolnicza nr 6.
  4. Lorencowicz E., Kocira S. 2002: Technologie i nakłady w produkcji roślinnej w wybranych gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza nr 6, 187-192.
  5. Szeptycki A., Wójcicki Z. 2003: Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie do 2020 r. IBMER, Warszawa, 78
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu