BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszko-Chomentowska Zofia
Tytuł
Efektywność wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwach towarowych
The Efficiency of Manpower Employment in the Commercial Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 76-79, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wydajność pracy, Gospodarowanie zasobami pracy, Efektywność gospodarowania
Arable farm, Labour efficiency, Labor force management, Business efficiency
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autorka przeanalizowała efektywność wykorzystania zasobów pracy w gospodarstwach towarowych. Analizę przeprowadziła na materiale empirycznym pochodzącym z badań rodzinnych gospodarstw rolniczych regionu białostockiego. Stwierdziła, że najwyższą wydajność pracy oraz dochód rolniczy netto na l pełnozatrudnionego osiągnęły gospodarstwa, w których udział produkcji towarowej przekraczał 70%. Parytet dochodowy w tej grupie wynosił ponad 140% z wyjątkiem roku 2000.

The efficiency of manpower employment has been analysed in the commercial farmsteads. The analysis involved the empiric data gathered in the family inquiry survey of farms in the Podlasie region. Both the productivity of labour and net farm income per a full-time employer have been found to reach the highest value in those farms where commercial production was more than 70%. Except 2000, the parity income exceeded 140% in the said farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Nowaczyk C. 1985: Podstawy metod statystycznych dla pedagogów. PWN, Warszawa-Poznań.
  2. Pawlowski Z. 1972: Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej. PWN, Warszawa.
  3. Poczta W. 1994: Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (Studium komparatywne). Rozprawy Naukowe, z. 247, AR, Poznań.
  4. Rocznik Statystyczny RP. 2002. 2002: GUS, Warszawa.
  5. Wojciechowska-Ratajczak B. 2000: Uwarunkowania wzrostu efektywności ekonomicznej zasobów pracy na obszarach wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwo nr 2:21 -30.
  6. Ziętara W. 2000: Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW, Seria: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 41: 19-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu