BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan, Czapiewski Mirosław
Tytuł
Negocjacje społeczne i mediacje we wdrażaniu zmian w przedsiębiorstwie : analiza empiryczna praktyki ich stosowania
Social Negotiations and Mediations in Initiating Strategy of Changes in Organization : Empirical Analysis Practical Using
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 2, s. 41-57, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Analiza empiryczna, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Negocjacje, Mediacje, Konflikty w przedsiębiorstwie, Gospodarka morska, Analiza negocjacyjna, Przegląd literatury
Empirical analysis, Restructuring of enterprises, Negotiations, Mediation, Conflicts in organisation, Maritime economy, Negotiation analysis, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono istotę procesów negocjacji i mediacji oraz obszary zastosowania działań negocjacyjnych w procesach przekształceń własnościowych i restrukturyzacji. Ponadto, zaprezentowano najczęściej stosowane narzędzia umożliwiające uzyskanie akceptacji społecznej zmian w organizacjach oraz zrealizowane w praktyce procesy negocjacji społecznych i mediacji. Aspekty procesów negocjacji i mediacji zaprezentowane zostały w oparciu o działania przeprowadzone w przedsiębiorstwach branży petrochemicznej i gospodarki morskiej.

Authors, basing on their experience from economic practic, are presenting examples of appling negotiations and mediations in process of change. In below study are shown the essence of negotiation and mediation processes and aeras of using them in privatization and restructuring processes. What is more, crucial tools which helps achiving social acceptation are specified, and also practical realization of recall process. Aspects of negotiation and mediation processes are presented on actions taking place in petrochemical companies and maritime economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. (1997), Negocjacje zbiorowe, PWE, Warszawa.
 2. Borowicz M. (2004), Mediacje gospodarcze -jak mediować i przekonywać, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 3. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R. (1993), Organizacja i Zarządzanie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 4. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2002), Zarządzanie organizacjami, TNOIK Toruń, Toruń.
 5. Czerska M. (1996), Organizacja przedsiębiorstwa - Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 6. Flower A. (1986), Effective Negotiation, Institute of Personnel Management, London.
 7. Grelik M., Wawrzyniak B. (1982), Metodyka usprawnień organizacyjnych, PWE, Warszawa.
 8. Kotler P. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebether i S-ka, Warszawa.
 9. Marsh P.D. (1984), Contact Negotiation Handbook, Gover Publishing Company, Aldershot.
 10. Mikołajczyk Z. (1994), Metody organizowania pracy w warunkach nowoczesnego przemysłu, PWN, Warszawa.
 11. Mikołajczyk Z. (2003), Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 12. Nęcki Z. (1994), Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 13. Nogalski B., Rybicki J. M. (2006), Dialog społeczny jako forma i instrument podnoszenia sprawności zarządzania publicznego, [w:] Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, B. Kożuch (red. nauk.), Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych, Kraków.
 14. Perechuda K. (1993), Zarządzanie zmianami, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 15. Mały słownik języka polskiego, (1968), pod red. S. Skorupki, H. Anderskiej, Z. Łempickiej, PWN, Warszawa.
 16. Sikorski Cz. (1988), Projektowanie i rozwój organizacji instytucji, PWE, Warszawa.
 17. Słownik Języka Polskiego, (1989), t. III, PWN, Warszawa.
 18. Stelmaszczyk M. (1992), Negocjowanie kontraktów handlowych, Centrum Doskonalenia Kadr Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 19. Spory zbiorowe - mediacje, (2006), dokument Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 20. Stoner J.A.F., Freeman R.E, Gilbert D.R. (1999), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 21. Uniszewski Z. (2000), Konflikty i negocjacje, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 22. Ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - Dz. U. nr. 55, poz. 236.
 23. Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 roku o zmianie Ustawy o Portach i Przystaniach Morskich - Dz. U. nr 62, poz. 685.
 24. Weber R.A. (1984), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu