BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Lucjan
Tytuł
Problemy logistyki w gospodarce lokalnej
Logistic Problems in Local Economy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 302-316, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gospodarka lokalna, Rozwój regionalny, Logistyka w gospodarce, Zarządzanie logistyczne
Local economy, Regional development, Logistic in business, Logistic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono potrzeby oraz możliwości stosowania koncepcji logistyki w gospodarce lokalnej. Na zakończenie przedstawiono jej wymiar badawczy i dydaktyczny.

A comprehensive approach to local economy involves opening the doors to the possible applications of logistics concepts oriented towards optimising the advantages of a local system. The paper presents the scope of logistics relevant to local economies and discusses the factors that 1) enhance the input-output processes within the technical infrastructure, 2) indicate the possibilities (opportunities and perspectives) of applying logistics concepts in local economies, and also suggests the research and teaching subjects that could make the basis for practical orientation of logistics in local economies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt S., Logistyka w teorii i praktyce, AE, Poznań 2001.
 2. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
 3. Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, AE, Wrocław 2004.
 4. Kompendium wiedzy o logistyce, red. E. Gołembska, PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 5. Kiba M., Zarządzanie logistyczne w sektorze usług ratowniczych. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra 2005.
 6. Kowalczyk L., Logistyczno-marketingowa koncepcja zarządzania w jednostkach terytorialnych (w warunkach reformy administracyjnej w Polsce), [w:] Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian, red J. Witkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 944, AE, Wrocław 2002.
 7. Kowalczyk L., Zarządzanie drogami publicznymi a wymagania transportowo-logistyczne, [w:] Transpon w logistyce. Łańcuch logistyczny, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2003.
 8. Marczewska-Rytko M., Procesy globalizacji a demokracja bezpośrednia, [w:] Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietras, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 9. Marketing w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia), red. J. Karwowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 10. Pajewski K., Kierunki rozwoju logistyki Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku, Polski Kongres Logistyczny, Materiały Kongresowe, Poznań 2000.
 11. Pietrzyk L, Clobalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo UL, Łódź 2004.
 12. Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red. M. Majchrzak, A. Zalewski, SGH, Warszawa 2000.
 13. Szromnik A., Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą, "Samorząd Terytorialny" 1966 nr 3.
 14. Szromnik A., Partnerstwo podmiotów rynku miast i regionów - koncepcja marketingowa, "Samorząd Terytorialny" 2004 nr 12.
 15. Sztando A., Pro gospodarcza polityka infrastrukturalna, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1023, AE, Wrocław 2004.
 16. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. D. Strahl, AE, Wrocław 1998.
 17. Torres O., Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja. Rozważania na temat lokalizacji, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo UL, Łódź 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu