BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowski Piotr
Tytuł
Korupcja władz samorządowych jako zagrożenie dla gospodarki lokalnej
Corruption of the Council Authorities as a Menace to the Local Economy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 388-397, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gospodarka lokalna, Samorząd terytorialny, Rozwój lokalny, Zarządzanie gminą, Korupcja
Local economy, Local government, Local development, District management, Corruption
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono przyczyny i zakres korupcji. Przedstawiono zagadnienie korupcji w odniesieniu do samorządów terytorialnych.

The change of the socio-economic system in Poland as well as the transformation of the national economy have brought about the interest in corruption. The main reason for this disastrous pathology, which is being currently experienced in Poland, is the weak, malfunctioning and bureaucratic structure of the local and central authorities. The high rate of corruption means malfunctioning of many institutions. As a result, the country's chances of meaningful development become weaker. In the common judgment, corruption has already penetrated all spheres of the institutional life in our country. The local council in Poland is not free from this problem either. Local councils, as the units representing mere mortals, should be theoretically better controlled by citizens since working in a given area, they have direct contact with local communities and therefore they are open to the temptation of corruption. As a matter of fact, there are two main factors that influence the growing phenomenon of corruption. Firstly, there is a strong link between political parties and local councilors. Secondly, there are a lot of procedures that effectively deprive voters of the control over their councilors. It turns out that the civic society in our country is still not developed enough. Thus citizens do not feel co-responsibility for the functioning of local councils. Furthermore, people do not feel the need to check local authorities. The results of the public opinion poll have indicated that the phenomenon of corruption is deeply-rooted in our social consciousness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Góral E., Administracja publiczna wobec zjawiska korupcji, Materiały Międzynarodowej Konferencji "Jakość administracji publicznej". Kielce-Cedzyna 2004.
 2. Laskowski P., Zarządzanie informacją finansową w jednostkach samorządu terytorialnego połyskujących środki z funduszy Unii Europejskiej, [w:] Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kraków 2003.
 3. Laskowski P., Ekonomia korupcji, Zeszyty Naukowe nr 33 Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2005.
 4. Lewicka-Strzałecka A., Indywidualny i społeczny wymiar korupcji, maszynopis, Warszawa 2002.
 5. Młynarska-Wichtowska A., Korupcja i walka z nią w świetle działań organizacji międzynarodowych, Informacja nr 893 Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, Warszawa 2002.
 6. Prokop P., Wybrane problemy zarządzania jakością w administracji publicznej, [w:] Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Lublin 2004.
 7. Samorząd w Polsce, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2004.
 8. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978, tom 1.
 9. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2003.
 10. Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2003, raport NIK, Warszawa 2004.
 11. Zalewski A., Efekty nowego zarządzania publicznego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brola, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu