BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejuk Marian
Tytuł
Gminna pomoc publiczna przedsiębiorcom po wejściu Polski do Unii Europejskiej - przykład Jeleniej Góry
Public Aid Provided to Businesses by Municipalities after Poland's Accession to the European Union - the Example of Jelenia Góra
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 420-428, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
Small business, Entrepreneurship development, Subsidies granted to enteprises
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Jelenia Góra
Abstrakt
Omówiono podstawy prawne pomocy publicznej, jej rodzaje oraz formy. Szczególną uwagę poświęcono pomocy publicznej i jej wielkości w Jeleniej Górze.

The article identifies the public aid offered to SME after Poland's accession to the EU from the point of view of the Polish communes (gminas) as donors of such an aid. It gives the legal basis for public aid and forms of such aid as granted by the Polish communes to business entities. It also presents a case study of public aid in Jelenia Góra in the 2002-2005 period, covering the size and structure of public aid with respect to the number and size of business entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akty prawa powszechnie obowiązującego pod hasłem: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców http://lex.ae.wroc.pl/.
 2. Analiza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - konsekwencje dla konsumentów i przedsiębiorców, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, marzec-czerwiec 2003.
 3. Gargulińska M. i in., Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w opinii jeleniogórskich podmiotów gospodarczych - warunki badań ankietowych, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej "Pro Futuro" (maszynopis - referat konferencyjny).
 4. Maciejuk M., Lokalne instrumentarium wspierania przedsiębiorczości - studium przypadków, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy w ramach zasady de minimis (DzUrz WE.L.10. z 13 stycznia 2001 r.).
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z 12 stycznia 2001 r. dotyczące stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego WE dotyczących pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw (DzUrz WE.L.10. z 13 stycznia 2001 r.).
 7. Traktat akcesyjny. Płyta CD. Tak! Łączymy Polskę z Europą. Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2004.
 8. Uchwała nr 289/XXIV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z 21 września 2004 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. (DzUrz Województwa Dolnośląskiego nr 215 z 8 listopada 2004 r.).
 9. Uchwała nr 290/XXIV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z 21 września 2004 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej, (DzUrz Województwa Dolnośląskiego nr 215 z 8 listopada 2004 r.).
 10. Ustawa z 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (DzU 2002 nr 141, poz. 1177 z późn. zm.).
 11. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU 2004 nr 123, poz. 1291).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu