BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
Tytuł
Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci
Counteracting child poverty
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 8, s. 38-44, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rodzinna, Przeciwdziałanie ubóstwu, Dzieci
Family policy, Combating poverty, Children
Kraj/Region
Finlandia, Wielka Brytania
Finland, United Kingdom
Abstrakt
Celem artykułu jest zarysowanie strategii przeciwdziałania ubóstwu dzieci stosowanych w Finlandii i Wielkiej Brytanii, ponieważ kraje te stosują odmienną logikę i wykorzystują odmienne instrumenty. Różnice te przedstawiono jako wynik sporu ideologicznego, dotyczącego zakresu ingerencji państwa w życie gospodarcze i społeczne oraz rezultat uwarunkowań strukturalnych (klasowo zdeterminowane interesy grupowe, które utrudniają uzgodnienie stanowiska, że niedopuszczenie do utraty talentów i zdolności zakumulowanych na dolnych poziomach struktury społecznej oznacza realizację dobra wspólnego).

The Reports by Innocenti Centre revealed that developed European countries face child poverty. Its extent is different in different countries and correlates with social welfare regimes and cultural patterns of the child. The lowest child poverty indices are observed in Nordic countries, the highest in United Kingdom, Ireland and Italy. In the article are presented strategies counteracting child poverty as implemented in Finland and Great Britain. The sociology of childhood study carried out among poor children in England points out possibility to enhance standard repertoire used to counteract child poverty. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adam S., Brewer M. (2004), Supporting Families. The Financial Costs and Benefits of children since 1975., Joseph Rowntree Foundation.
  2. Atkinson A.B, Cantillon B., Marlier E., Nolan B. (2005), Taking Forward the EU Social Inclusion Process, dostępny w Internecie: .
  3. Child Poverty in Rich Countries (2005), Innocenti Report Card No. 6, Florence: UNICEF, Innocenti Research Centre.
  4. End Child Poverty [online], [dostęp 16.03.2004].
  5. Kwak A., Mościskier A. (2002), Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
  6. Matthies A.L. (2005), Was wirkt gegen Kinderarmut? Finnland - Ein Beispiel des nordischen familienpolitischen Modells, w: M. Zander (red.), Kinderarmut. Einfuerendes Handbuch fuer Forschung und sociale Praxtis, Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften.
  7. Raport Innocenti UNICEF (2000), w: Zdrowie naszych dzieci, Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.
  8. Ridge T. (2005), Kinderarmut und soziale Ausgrenzung in Grossbritannien, w: M. Zander (red.), Kinderarmut. Einfuerendes Handbuch fuer Forschung und sociale Praxtis. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften.
  9. Social Inclusion In the New Member States. A Syntethis of the Joint Memoranda on Social Inclusion (2004), Commission Staff Working Paper, Brussels.
  10. Sure Start (2006), dostępny w Internecie: , [dostęp 5.10.2006].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu