BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cabała Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Identyfikacja źródeł informacji dla potrzeb audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
Identification of Information Sources for the Internal Audit Needs of an Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 727, s. 105-118, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Źródła informacji, Informacja dla potrzeb zarządzania, Audyt, Kontrola wewnętrzna
Information source, Information for management needs, Audit, Internal control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzono krótką charakterystykę pojęcia i funkcji audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie w odniesieniu do kontroli wewnętrznej. Dokonano podziału źródeł informacji na cztery obszary: normatywny, zadaniowy, psychologiczny oraz kontrolny. Omówiono także problem identyfikacji informacji dla potrzeb audytu strategicznego.

In this article, the author proposes dividing information resources into homogenous areas that are used by auditing services within an enterprise. Firstly, the author briefly describes the concept and function of internal audits and compares internal audits with internal control. Next, he describes specific information areas in an enterprise and discusses trends in the identification of information needs, including recommendations in regard to their analysis. The author finds that coherent division and proper identification of information areas is a starting point in designing and improving the system of information flow. In another section, the author presents standards for internal audits and the latter's place in the organisational structure. The article also contains a description of strategic audits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwiński K., Grocholski H. [2003], Podstawy audytu wewnętrznego, Link, Szczecin.
 2. Donaldson G. [1995], The New Tool For Boards: The Strategic Audit, „Harvard Business Review”, July-August.
 3. Kotler P. [1994], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebether & Ska, Warszawa.
 4. Kuc B.R. [2002], Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 5. Laurenstein M. [1984], The Strategy Audit, „Journal of Business Strategy”,Winter, vol. 4.
 6. Najwyższe organy kontroli a kontrola zarządcza w administracji rządowej [1996], Materiały seminaryjne, NIK, SIGMA, Goławice.
 7. Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny [1986], Wiedza Powszechna, Warszawa.
 8. Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 9. Stabryła A. [2000] , Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy , PWN, Warszawa.
 10. Stępniewski J. [2001],Audyt i diagnostyka firmy , Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wroclaw.
 11. Wanielista K., Miłkowska I. [1998], Słownik menedżera, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne „Fraktál“, Wrocław.
 12. Wheelen T.L., Hunger J .D. [l 987], Using the Strategic Audit, „SAM Advanced Management Journal”, Winter.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu