BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babczuk Arkadiusz
Tytuł
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przykładzie województwa łódzkiego
Municipal Debt in Voivodeship Funds for Environmental Protection and Water Management - Case Study: the Region of Łódź
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 529-538, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Budżet samorządu terytorialnego, Deficyt budżetowy, Zadłużenie, Fundusze ekologiczne
Local government, Local budget, Budget deficit, Indebtedness, Ecological funds
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
Abstrakt
Określono znaczenie zobowiązań wobec wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w strukturze długu poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w latach 1999-2004. Artykuł ten jest jednym z opracowań prezentujących wyniki badań ankietowych poświęconych roli funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zarządzaniu długiem samorządowym przeprowadzonych w 2005 r. (oryg. streszcz.)

The subject of this article is the presentation of municipal debt in the Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Łódź. Loans from this fund are especially important in financial management of rural municipalities and municipalities encompasses villages and small towns. Loans from this fund are 35% of rural municipalities debt and 20% of municipalities encompasses villages and small towns debt. Investments of these municipalities are strongly dependent on the Fund for Environmental Protection and Water Management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Babczuk A., Dług samorządowy w Polsce - doświadczenia i perspektyw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1023, AE, Wrocław 2004.
  2. Informacja o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2002 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2003.
  3. Informacja o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2003 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2004.
  4. Informacja o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2004 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005.
  5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (DzU z 1980 r. nr 3, poz. 6 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu