BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turała Maciej
Tytuł
Spójność systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego a ich autonomia finansowa
Coherence of the System of Financing Local Governments and their Financial Autonomy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 569-579, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Budżet samorządu terytorialnego, Gospodarka samorządowa, Finanse publiczne, Autonomia lokalna, Dochody budżetowe
Local government, Local budget, Local government economy, Public finance, Local autonomy, Budget revenue
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zagadnienia autonomii dochodowej oraz wydatkowej samorządów. Przedstawiono zagadnienie spójności systemu finansowania samorządów, rozumianej jako odpowiedniość środków dostepnych samorządom do zadań, jakie mają one realizować. Zagadnienie spójności systemu finansowania omówione zostało przez pryzmat autonomii finansowej samorządów.

Poland has been witnessing a debate on the autonomy of local governments for many years now. The most important issues that are being raised refer to financial autonomy of local governments as well as to the coherence of the system of financing local governments. This article proposes a method of assessing the level of financial autonomy through an analysis of income-based and expenditure-based financial autonomy. On the other hand it relates to the issue of coherence of the system of financing local governments, which is defined herein as suitability of resources available to local governments to the tasks that they are to perform. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Europejska karta samorządu terytorialnego, Strasburg, 15 października 1985.
  2. Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk 2002.
  3. Fiscal Design across Levels of Government, Year 2000 Surveys Summary Note, OECD, Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs, 2001.
  4. Oulasvirta L., Turala M., Financial autonomy of local governments - case studies of Finland and Poland, [w:] Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, red. S. Wilmańska-Sosnowska, Folia Oeconomica 195, Łódź 2005.
  5. Wakula M., Samodzielność finansowa gminy, "Samorząd Terytorialny" 2005 nr 5.
  6. Zawicki M., Mazur S., Bober J. (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu