BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotlińska Janina
Tytuł
Wpływy z opodatkowania nieruchomości w budżecie dużego miasta w latach 2002-2005
Tax Revenues on Land in the City Budget in the Years Between 2002 and 2005
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 591-602, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Budżet miasta, Dochody budżetowe, Podatki lokalne, Podatek od nieruchomości, Podatek rolny
Municipal budget, Budget revenue, Local taxes, Property tax, Agricultural tax
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są trzy podatki lokalne w budżecie miasta, w kontekście zmian ich konstrukcji, jakie zaszły z początkiem 2003r. Na przykładzie Poznania porównano wielkość wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego do łącznych dochodów budżetowych miasta, dochodów gminnych i dochodów z podatków lokalnych. Wskazano kto w dużym mieście był podmiotem najbardziej obciążanym tymi podatkami oraz jak bardzo wielkości zrealizowanych wpływów z tych podatków odbiegały od wielkości planowanych.

The structure of taxes that the owners of properties in Poland are charged - despite the fact that it has been fourteen years since the local authority has functioned - was changed only twice, that is at the beginning of 1997 and 2003. The last modification was a crucial one. It was an attempt to standardize the method of charging taxes on land in Poland in order to introduce, in the next phase, the so called "cadastre tax". The modifications of the land tax, agriculture tax and forest tax, that have been introduced at the beginning of 2003, can be reflected, to some extent, in the city budget, namely Poznan budget. Nominally, the profit earned on these three types of taxes was increased in 2003 as compared to the previous year, which may be connected to, among other things, other regulation of freedom from these taxes, more severe agriculture tax on land that is not part of a farm or unification of the basis of forest tax. Despite the growth of income from these taxes their share in total revenues of Poznan city, municipality and local income tax have been changed only slightly. Also, the internal structure of revenues on taxes charged on the owners of properties in Poznan was only slightly modified. It does not mean, however, that similar regularity can be found in the budgets of other local governments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Etel L, Podatki rolny i leśny w 2003 roku, "Finanse Komunalne" 2003 nr 1.
 2. Gluniińska-Pawlic J., Wpływ zmian w ustawach o podatkach i oplotach samorządowych na poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław 2005.
 3. Rolewicz J., Ekonomiczne instrumenty stymulowania przedsiębiorczości w małych miastach w Polsce po 1990 roku, AE, Poznań 1999.
 4. Ustawa z dnia 6 maja 1981 roku o pracowniczych ogrodach działkowych, DzU 1996, nr 85, poz. 390 z późn. zm.
 5. Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody, DzU nr 91, poz. 409.
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, DzU nr 137, poz. 926 z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, DzU nr 150, poz. 983 z późn. zm.
 8. Ustawa z 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, DzU nr 200, poz. 1680.
 9. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, DzU nr 200, poz. 1682 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 200, poz. 1683 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, DzU nr 96, poz. 874.
 12. Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, DzU nr 188, poz. 1840.
 13. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 200, poz. 1953.
 14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU nr 92, poz. 880.
 15. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, DzU nr 123, poz. 1291.
 16. Uzasadnienie do uchwały Nr XI/66/11/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu