BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popiński Krzysztof
Tytuł
Polityka finansowa dolnośląskich szkół wyższych w procesie transformacji
Financial Policy of Higher Schools in Lower Silesia During Transformation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 624-638, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Nakłady na szkolnictwo wyższe, Finansowanie oświaty, Koszty oświaty, Polityka oświatowa, Zarządzanie oświatą
Higher education, Expenditures on higher education, Financing of education, Cost of education, Education policy, Management in education
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Abstrakt
Przeanalizowano wybrane zagadnienia polityki finansowej szkolnictwa wyższego w Polsce ogółem oraz z wyszczególnieniem kilku największych uczelni dolnośląskich. Porównaniu i ocenie poddane zostały wysokość dotacji budżetowej, podstawowe kategorie finansowe, przychody i koszty wraz z ich strukturą oraz inwestycje w szkołach wyższych, także z uwzględnieniem podziału na szkoły państwowe i niepaństwowe.

The article analyzes selected problems of financial policy of higher schools in Poland in general and a few most important schools in Lower Silesia in particular. Over the last years the financial situation of the schools has not been improving sufficiently despite a relative growth in public spending on education in Poland and in spite of the growth in income generated by the schools themselves. The reason for this are growing teaching costs, caused first of all by growing number of students. Subsidies are provided almost exclusively to state schools, whereas numerous newly-founded non-state schools - in their vast majority - have to rely on tuition fees as their only source of income. As a result the state schools, which are limited by many regulations, are less eager to carry out changes that coud lead to rationalisation of their financial policy. There is no doubt, however, that financial reform, apart from changes in the organisation and educational agenda and improvement in teachers' qualifications, should be one of the main elements of the future strategies for Polish (including those of Lower Silesia) state higher schools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ćwiąkała-Małys A., Małys K., Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej, [w:] Systemy controlingu przedsiębiorstw i instytucji, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 948, AE, Wrocław 2002.
  2. Małys K., Inwestowanie w państwowej szkole wyższej - wybrane problemy, "Nasza Akademia", (Pismo AE we Wrocławiu), 2005 nr l (27).
  3. Małys K., Decentralizacja zarządzania w państwowej szkole wyższej - szansę i zagrożenia, "Nasza Akademia", (Pismo AE we Wrocławiu), 2004 nr l (23).
  4. Okrasa E., Popiński K., Wpływ edukacji na poziomie wyższym na zmiany funkcji przestrzennego zagospodarowania Wrocławia w dobie transformacji, [w:] Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast (oddany do druku w Wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego w 2005 r.).
  5. Popiński K., Dolnośląskie szkoły wyższe jako pracodawca na regionalnym rynku pracy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1083, AE, Wrocław 2005.
  6. Szkoły wyższe i ich finanse w 1998 r. (-2004 r.), GUS, Warszawa 1999 (-2004).
  7. Szuwarzyński A., Rachunek kosztów kształcenia jako czynnik zwiększenia efektywności zarządzania szkołą wyższą, [w:] Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania europejskiego społeczeństwa wiedzy, red. G. Światowy, Continuo, Wrocław 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu