BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szukalski Piotr
Tytuł
Przemiany rodziny - wyzwania dla polityki rodzinnej. Artykuł dyskusyjny
Changes in family patterns - challenges to policy family
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 8, s. 50-53, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zasiłki rodzinne, Polityka rodzinna, Rodzina
Family benefits, Family policy, Family
Abstrakt
W trakcie kilku ostatnich dekad rodzina europejska przeszła wielką zmianę. Wskutek „wyzwolenia” się od ograniczeń materialnych (wysoki poziom zabezpieczenia socjalnego i powszechna w większości państw aktywność zawodowa kobiet) oraz opanowania skutecznych metod kontroli urodzeń, znacząco poszerzyło się dostępne spektrum form życia rodzinnego i małżeńskiego. Zmieniająca się forma, wielkość i struktura rodziny pociągają za sobą zmianę potencjału opiekuńczego i ochronnego rodziny, a tym samym automatycznie wpływają na skalę i rodzaj zapotrzebowania na wsparcie publiczne. Celem artykułu jest próba przedstawienia przemian, jakim podlega rodzina w Europie, z perspektywy wyzwań stawianych przez te zmiany wobec polityki społecznej.

Changes in patterns of marital and procreation behaviours are more and more widespread in Europe and in Poland. It forces to rethink the public policy toward family. Driven by increase in diversity of family forms and increase in expectations to support reconciliation of family duties and the professional ones public policy has to use a modified definition of the family to include new forms of long-term relations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cherlin A.J. (1978), Remarriage as an incomplete institution, "American Journal of Sociology", vol. 84, nr 3, s. 634-649.
 2. Coleman D. (2006), Immigration and ethnic change in low-fertility countries: A third demographic transition, "Population and Development Review", vol. 32, nr 3, s.401-446.
 3. Giddens A. (2006), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, tłum. A. Szulżycka, Warszawa: PWN.
 4. Golczyńska-Grondas A. (2004), Mężczyźni z enklaw biedy. Rekonstrukcja pełnionych ról społecznych, Łódź: Absolwent.
 5. Goldstein J., Lutz W., Testa M.R. (2003), The emergence of sub-replacement family size ideals in Europe, "European Demographic Research Papers", nr 2 (tekst dostępny na stronie www.oeaw.ac.at/vid).
 6. Kocik L. (2006), Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Kraków: OW AFM.
 7. Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i rodzina, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 8. Riley M. W., Riley J. W. (1994), Structural lag: Past and future, w. M .W. Riley, R.L. Kahn, A. Foner (eds.), Age and structural lag, New York: A Wiley - Interscience Publication.
 9. Slany K (2002, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: nomos.
 10. Szukalski P. (2006), Przestrzenne zróżnicowanie zwiazków kohabitacyjnych w Polsce, w: P. Szukalski (red.), Szansa na sukces. Recepty współczesnych Polaków, Łódź: wyd. UŁ.
 11. Szukalski P. (2007), Publiczne wsparcie dla rodzin we współczesnej Francji, ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 12. Vignon J. (2005), Responses to the new demographics: present and future strategies for the European Union, w: M. Macura, A.L. MacDonald, W. Haug (eds.), The new demographic regime. Population change and policy responses, New York, Geneva: UN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu