BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florczak-Bywalec Jadwiga, Kukulak-Dolata Iwona
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce
Spatial Variations in Unemployment in Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 165, s. 23-39
Tytuł własny numeru
Rynek pracy i zatrudnienie
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie przestrzenne, Bezrobocie, Bezrobocie na wsi, Struktura bezrobocia, Analiza rynku pracy, Przestrzenna analiza porównawcza
Spatial differentiation, Unemployment, Unemployment in rural area, Structure of unemployment, Labour market analysis, Comparative spatial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zanalizowano przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce, uwzględniając trzy kryteria ewidencjonowania występowania bezrobocia: według województw oraz według miejsca zamieszkania, w przekroju miasto - wieś. Szczególną uwagę zwrócono na znaczne zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia, wysoki poziom bezrobocia młodzieży, długi okres pozostawania bez pracy, koncentrację natężenia w zbiorowości osób o niskich kwalifikacjach oraz wśród osób pozbawionych prawa do zasiłku.

The analysis encompasses two aspects of spatial variations in unemployment. The first of them are variations in particular regions of the country, and the other one variations according to the place of dwelling and, thus, in the town-village crossection. The analysis of statistical data and different studies focussed on unemployment in rural areas shows that unemployed rural inhabitants represent a very differentiated group requiring special activities of employment agencies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu