BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondraszuk Tomasz
Tytuł
Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego - ujęcie metodyczne
Rural Farm as a Basis of Financial and Economical Account - Methodical Depiction
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 80-84, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Gospodarstwa domowe, Rachunkowość rolna, Rachunek ekonomiczny
Arable farm, Households, Agricultural accountancy, Economic calculation
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Gospodarstwo wiejskie obejmuje zarówno działalność gospodarstwa rolniczego, jak i związanego z nim bezpośrednio gospodarstwa domowego. Tak rozumiane gospodarstwo wiejskie odpowiedzialne jest za realizację celów ekologicznych (w ramach gospodarstwa rolniczego) oraz społecznych (w ramach gospodarstwa domowego) i stanowi podstawę rachunku ekonomicznego dla podejmowanych decyzji finansowych (ekonomicznych) odnoszących się do całości. Dotychczas, w ramach systemu rachunkowości dla gospodarstw rolniczych, obliczano wynik finansowy (zysk/stratę netto), czasem nieprawidłowo określanego, jako dochód rolniczy. W pracy zaproponowano dwie formy rachunku wyników dla gospodarstwa wiejskiego: wynik finansowy (zysk/strata) liczony tradycyjnie, jako różnica uzyskanych przychodów i kosztów ich uzyskania, w ramach księgowości finansowej oraz wynik ekonomiczny, liczony w ramach księgowości gospodarczej rozumianej, jako system rachunkowości zarządczej dla gospodarstwa wiejskiego.

In the article there was presented the rural farm definition understood as an economic unit comprising of-on the one side - agricultural farm (enterprise), and the other side - household property. Within that definition we perceive the obtained results from the point of natural person (rural family). For correct profit and losses account in that case, besides the traditional net profit account within financial accountancy, it is necessary to calculate also an economic result within the economic accounting system (economic profit). Thus the most important criterion for evaluation of obtained results should be family profit from the rural farm, consisting of the farm profit and other private incomes (outside agriculture) of the farm family. When there existed possibility of engaging of the production factors (land, labour, capital) outside agriculture, then results obtained should be also incorporated in the economical account of the farm results within the economic accountancy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kondraszuk T. 1994: Miary oceny ekonomiczno-finansowej gospodarstw dzierżawionych i korzystających z kredytu. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej: "Własność państwowa w rolnictwie przekształcenia, problemy, perspektywy. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. Olsztyn 1994, str.107-114.
  2. Kondraszuk T. 2003: Problemy integracji rachunku ekonomicznego w przedsiębiorstwie rolniczym. Roczniki Naukowe SERiA Tom V Zeszyt 5. Warszawa-Poznań-Koszalin.
  3. Kondraszuk T. 2004: Zintegrowane sfery rachunku ekonomicznego w przedsiębiorstwie rolniczym. Roczniki Naukowe SERiA Tom VI Zeszyt 5. Warszawa-Poznań-Puławy.
  4. Kondraszuk T. 2005: System informacji ekonomicznej w procesie planowania, implementacji i kontroli w przedsiębiorstwie rolniczym. Roczniki Naukowe SERiA Tom VII Zeszyt 1. Warszawa-Poznań.
  5. Kondraszuk T. 2006: Rachunkowość na potrzeby zarządzania - nowe spojrzenie na księgowość gospodarczą. Materiały konferencji naukowej: Wybrane problemy rachunkowości rolniczej i FADN w krajach Unii Europejskiej. Warszawa.
  6. Manteuffel R. 1965: Rachunkowość rolnicza, Tl. PWRiL. Warszawa.
  7. Meimberg P. 1971: Rachunkowość rolnicza. PWRiL. Warszawa.
  8. Praca zbiorowa pod redakcją Wilkina J. 2003: Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Uniwersytet Warszawski. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu