BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiński Jerzy
Tytuł
Ocena efektów produkcyjno-ekonomicznych wybranych gospodarstw rolnych o różnej wielkości ekonomicznej w aspekcie rozwoju zrównoważonego
Evaluation of Production and Economic Efficiency of Selected Farms with a Different Economic Value in the Context of Sustainable Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 85-89, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Ekonomiczna efektywność produkcji, Wzrost ekologicznie zrównoważony
Arable farm, Agricultural production, Economic production efficiency, Sustainable development
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autor dokonał oceny efektywności gospodarowania, w wybranych towarowych gospodarstwach rolnych z województw środkowo-wschodniej Polski, w świetle wybranych wskaźników agrośrodowiskowych. Kryterium podziału badanych gospodarstw, będące podstawą analizy porównawczej, była klasa wielkości ekonomicznej. Okres badań obejmował lata 2003-2004. Na podstawie badań autor wykazał, że największe możliwości prowadzenia działań inwestycyjnych i sprostania konkurencji mają przede wszystkim specjalistyczne gospodarstwa o wysokiej koncentracji produkcji zwierzęcej, które jednak w niewielkim stopniu zwracają uwagę na realizację założeń rozwoju zrównoważonego. Były to głównie gospodarstwa z klas: "średniodużej" i "dużej" wielkości ekonomicznej.

Assessment of economic efficiency at the background of agro-environmental indicators in selected group of market farms located in the middle-eastern part of Poland was aim of the research. Economic value was the main criterion of selection of farms. The research was conducted in 2003-2004. The analysis showed that the farms with a high degree of specialization and high concentration of animal production had the best opportunities for their improving and investments and at the same time to be very competitive. However this type of farms usually pays a little attention at the rules of sustainable development. These farms mainly belonged to category of a "middle-big" and "big" economic value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowski J., Jankowiak J., Marcinkowski J., Sadowski A. 2004: Rola aktywów i specjalizacji produkcji dla wyników ekonomicznych różnych typów gospodarstw rolniczych Wielkopolski. Rocz. Nauk. SERiA, Warszawa - Poznań - Puławy, t. 6, z. 1: 22-27.
 2. Duer I. 2000: Agenda 2000 - podstawą rozwoju polskiego rolnictwa. Fam. Pul, Puławy, 120/1, 65-71.
 3. Fotyma M., Jadczyszyn T, Pietruch C. 2001: System wspierania decyzji w zakresie zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi - MACROBIL. Pam. Pul., Puławy, z.124, 81-89.
 4. Goraj L. 2000: Sieć danych rachunkowości gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (FADN). FAPA, Warszawa.
 5. Harasim A. 2001: Wskaźniki oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa. Pam. Puł., Puławy, 124: 161-169.
 6. Józwiak W., Mirkowska Z. 2005: Dochody różnych grup polskich gospodarstw na tle dochodów gospodarstw "starej" Unii. [W:] Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych. Program Wieloletni IERiGŻ-PIB, Warszawa, 7: 10-28.
 7. Józwiak W. 2001: Regionalne zróżnicowanie obszarów wiejskich i rolnictwa. Pam. Puł., Puławy, 124: 229-246.
 8. Kopiński J. 2002: Porównanie wskaźników rozwoju zrównoważonego gospodarstw o różnej intensywności produkcji rolnej. Rocz. Nauk Roi., Warszawa, ser. G, T 89(2): 71-77.
 9. Kuś J., Krasowicz S. 2001: Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Pam. Pul, Puławy, 124: 273-288.
 10. Lelusz H. 2004: Strategie inwestycyjne w gospodarstwach rolnych. Rocz. Nauk. SERiA, Warszawa - Poznań - Puławy, t. 6, z. 1: 124-126.
 11. Maćkowiak C. 1997: Bilans substancji organicznej w glebach Polski. Biul. Inform. IUNG, Puławy, nr 5, 4-5.
 12. Parzonko A. 2005: Zmiany w koncentracji produkcji mleka w gospodarstwach ukierunkowanych na chów bydła mlecznego w wybranych krajach UE - analiza od 1990 do 2002. Rocz. Nauk. SERiA, Warszawa - Poznań, t. 7, z. 1: 192-196.
 13. Ziętara W. 2005: Kierunki i możliwości rozwoju gospodarstw mlecznych i trzodowych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, Warszawa - Poznań, t. 7, z. 1: 300-305.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu