BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koza Andrzej
Tytuł
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Help Public for Businessmen From Centres of State Fund of Rehabilitation of Handicapped Persons
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1040, s. 57-65, bibliografia 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Fundusze pomocowe, Fundusze celowe przedsiębiorstwa
Subsidies granted to enteprises, Subsidiary funds, Company's purpose funds
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Abstrakt
Opracowanie omawia istotę i przepisy prawne dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podano analizę wykorzystania środków finansowych z tego funduszu na pomoc publiczną dla przedsiębiorców za lata 2000-2002.

Public help for businessmen is tool of interference of state in sphere of economy. Duty of superintending of help and her well-thought-out dosages lies in business all businessmen. One from more important institution giving selective supports to businessmen in Poland is State Fund of Rehabilitation Handicapped Persons. In years 2000-2002 Fund delivered on thing of businessmen help in sum over two billion zloty.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerwińska E., Pomoc państwa dla sektorów gospodarki w krajach Unii Europejskiej, Informacja nr 622, Biuro Studiów i Ekspertyz, 1998.
  2. Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Zakamycze, Kraków 2002.
  3. Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002.
  4. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2000 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
  5. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2001 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
  6. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2002 roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
  7. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2000 r., Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa, Warszawa.^ Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2001 r., Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa, Warszawa.
  8. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2002 r., Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa, Warszawa.
  9. Wypych M., Finanse i instrumenty finansowe, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Łódź 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu