BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Małgorzata
Tytuł
SMS - banking jako rodzaj bankowości mobilnej w Polsce
SMS-banking as a Type of Mobile Banking in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1040, s. 156-164, bibliografia 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Bankowość, Bankowość elektroniczna, Bankowość wirtualna, Home banking, Usługi bankowe, Formy komunikowania
Banking, E-banking, Virtual banking, Home banking, Banking services, Forms of communication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z rodzajów bankowości mobilnej jest SMS - banking. Wykorzystuje on najprostszą usługę telefonii komórkowej, tj. wiadomości SMS (Short Messaging Services), które pozwalają na przesyłanie asynchronicznych, krótkich komunikatów tekstowych pomiędzy bankiem a klientem. W pracy omówiono dwie podstawowe formy SMS - banking, tj. forma push inaczej powiadomienie lub wypychanie i forma pull czyli pobierania albo ciągnienie, oraz przeprowadzono analizę dostępności tej formy komunikacji w różnych placówkach bankowych w Polsce.

Mobile phones have become the basis for mobile banking, that is all available forms of electronic banking services connected with using mobile devices and technologies in the process of customer service. SMS-banking is one of the types of mobile banking. Communication between a bank and a client is performed by means of short text messages. SMS-banking is very popular in Poland. The number of operations carried out by means of SMS-s has been growing dynamically since 2000 and in 2003 it was more than one million of transactions. Nowadays (July 2003) SMS-banking is offered by 15 banks, which provide its both basic forms i.e. "push" and "pull". Having conducted due analysis it can be concluded that the range of services available within the SMS-banking - pull type, is wider than the push one.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bratek R., Czas ekspansji, "Bank" 2003, nr 3.
  2. eBanki.pl. http://www.ebanki.pl/banki/kanaMnne.html/(24.07.2003).
  3. Garczyński D., Możliwości rozwoju bankowości mobilnej oraz systemów mikropłatności w warunkach polskich, [w]: Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 954, AE, Wrocław 2002.
  4. Garczyński D., Produkty i usługi bankowości elektronicznej w kontekście globalizacji rynków finansowych, [w]: Bankowość wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, CeDeWu, Warszawa 2003.
  5. Halo, czy to moje konto, "Rzeczpospolita" 2002, nr 136, dodatek "Moje pieniądze".
  6. Jarosz D., Internet w SMS-ach, "Internet" 2002, nr 6.
  7. Klepacki T., Telefon zamiast kolejki, "Gazeta Bankowa" 2001, nr 136.
  8. Kowalczyk A., Bank w komórce, "Gazeta Bankowa" 2003, nr 18.
  9. Kowalik F., TeleBanki, "Gazeta Bankowa" 2001, nr 5.
  10. Szafrański A., W grudniu komórek więcej niż telefonów stacjonarnych, "Prawo i Gospodarka" 2002, nr 117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu