BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Wojciech
Tytuł
Dyrektywy UCITS a ustawa o funduszach inwestycyjnych
The UCITS Directives and the Act of Investment Funds
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1040, s. 165-176, bibliografia 8 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Ustawa o funduszach inwestycyjnych, Dyrektywy WE, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Investment funds, Polish Act on Investment Funds, EC directives, Economic and political integration of Europe
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest przybliżenie zmian wprowadzonych do ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z wejściem w życie nowych dyrektyw regulujących działanie podmiotów zbiorowego inwestowania. Omówione zostaną także zmiany w ustawie z 2000 r., gdyż ich wprowadzenie było jednym z etapów przystosowania polskiego prawodawstwa do dyrektyw Unii Europejskiej.

At the 21 January 2002 the European Parliament and the Council of the European Union enforced the Directives 2001/107/EC and 2001/108/EC amending Council Directive 85/61 I/EEC on the coordination of laws, regulation and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), with a view of regulating management companies and simplified prospectuses and regard to investments of UCITS. These new directives and transitions taking place on the polish capital market forced some changes in The Act of Investment Funds, which has been prepared by Securities and Exchange Commission with co-operation of the Association of Fund Management Companies in Poland and many others financial institutions. In this article the author presents the evaluation of polish national acts referring to investment funds since 1992 and the process of adapting polish national regulation to Council Directives. Moreover he discuses the most important changes in the new Act of Investment Funds and describes the situation of the polish investment funds market with a view of European integration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. Wspólnot Europejskich nr L 375 z dnia 20 grudnia 1985 r.).
  2. Dyrektywa 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/61 l/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w celu uregulowania działalności spółek zarządzających i uproszczonych prospektów emisyjnych (Dz. Urz. Wspólnot Europejskich nr L 41 z dnia 13 lutego 2002 r.).
  3. Dyrektywa 2001/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/61 l/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w odniesieniu do inwestycji UCITS (Dz. Urz. Wspólnot Europejskich nr L 41 z dnia 13 lutego 2002 r.).
  4. http://www.europa.delpol/download/broszury/abcprawa_pl.pdf/ (ABC prawa wspólnotowego Klaus Dieter Borchardt).
  5. http://www.stfi.com.pl/pub/raport_2002.pdf.
  6. Miziołek T., Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-2002, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002, nr 7/8.
  7. Oręziak L,. Rynek finansowy Unii Europejskiej, Twigger SA, Warszawa 1999.
  8. Rządowy projekt ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu