BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Elżbieta
Tytuł
Specyfika sprawozdawczości finansowej w zakładzie ubezpieczeń
In Insurance Companies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1040, s. 190-200, bibliografia 13 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Prawo ubezpieczeniowe, Sprawozdanie finansowe, Formułowanie sprawozdań, Bilans, Rachunek przepływów pieniężnych, Rachunek wyników
Insurance company, Insurance law, Financial statements, Formulation of reports, Balance sheet, Cash-flow statement, Income statement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zakłady ubezpieczeń są podmiotami o specyficznym rodzaju działalności, funkcjonują na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Niniejsze opracowanie prezentuje te elementy sprawozdania finansowego zakładów ubezpieczeń, które w zdecydowany sposób różnią się od części składowanych sprawozdań finansowych innych podmiotów gospodarczych. Szczególną uwagę zwrócono na sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale II (majątkowe i osobowe).

Insurance companies because of the specification of their activities must account for their operations drawing up and submitting more extensive financial reports to the supervising institutions than other companies. Financial reports of insurance companies are aimed at presenting information about the financial situation, assets and profitability of an insurance company and about its solvency and financial liquidity which create the basis for effective financial managing of the company. Insurance companies are obliged to draw up and submit statistic data and to publish reports in Monitor Polski B.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gąsiorkiewicz I... Finanse przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, [w]: Podstawy ubezpieczeń, t. l. Mechanizmy i funkcje, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
 2. Henzel H., Paczuła Cz., Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych, cz. 2, Ewidencja, finanse, kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 3. Łańcucki J., Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, PWN, Warszawa 1996.
 4. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 1999.
 5. Nowak S., Rachunkowość ubezpieczeniowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 6. Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości, cz. l, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2001.
 7. Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (DzU nr 149, póz. 1671).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zasad sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przedstawionych organowi nadzoru przez zakłady ubezpieczeń (DzU nr 166, póz. 1215).
 9. Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2001. Ustawa o nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 r. (DzU nr 113, póz. 1186).
 10. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r. (DzU z 1996 nr 11 póz. 62 z późn. zm.).
 11. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (DzU nr 121, póz. 591 z późn. zm.). Vademécum ubezpieczeń gospodarczych, red. T. Sangowski, Saga Printing, Poznań 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu