BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malina Anna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza przestrzennego zróżnicowania warunków pracy w Polsce według województw
Analysis of the Spatial Differentiation of Work Conditions in Poland by Voivodship
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 740, s. 5-26, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Warunki pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wypadki przy pracy, Analiza statystyczna, Rozkład przestrzenny
Working condition, Health and safety at work, Accidents at work, Statistical analysis, Spatial distribution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz związane z tym negatywne skutki nieprzestrzegania przepisów BHP przez pracowników i pracodawców. Przeprowadzono analizę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy za pomocą zmiennych (wskaźników) przekazujących informację o : pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia, poszkodowanych w wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych oraz niezdolności do pracy nimi spowodowanej.

This article contains research on work conditions and work health and safety in Poland in terms of their dynamics and spatial distribution. The analysis of work conditions and work health and safety was characterized variables informing about persons working in conditions that are a threat to health, persons injured in accidents at work, the causes of the accidents, occupational (work-related) illnesses and also incapacity for work due to accidents at work and occupational illnesses. The synthetic measures were used in order to assess the geographical differentiation of work conditions and work health and safety. he research allowed voivodships to be ranked according to work conditions and work health and safety and also enabled an assessment of the changes in work conditions in Poland in the years 1999-2004. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank danych regionalnych [2006], GUS, www.stat.gov.pl, data dostępu: kwiecień 2006.
 2. Gasińska M. [1997a], Warunki pracy w Polsce w okresie przemian (cz. I), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6.
 3. Gasińska M. [1997b], Warunki pracy w Polsce w okresie przemian (cz. II), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 7-8.
 4. Głąbicka K. [2001], Wybrane elementy rynku pracy, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
 5. Głąbicka K. [2005], Rynek pracy w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo WSPTWP, Warszawa.
 6. Gudowska B. [2003], Choroby zawodowe, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 4.
 7. Kryńska E. [2001], Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 8. Malina A. [2004], Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie nr 162, Kraków.
 9. Polski rynek pracy. Niedopasowania strukturalne [2004], red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa..
 10. Rączka K. [2001], Czas pracy - nowa regulacja prawna, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 4.
 11. Rocznik Statystyczny Województw [2001 ], GUS, Warszawa.
 12. Roczniki Statystyczne Pracy [1999, 2001, 2003], GUS, Warszawa.
 13. Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych [2003], red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 14. Rzepecki J. [1999], Ekonomiczne stymulatory poprawy warunków pracy w Polsce, „Polityka Społeczna. Miesięcznik poświęcony Pracy i Sprawom Socjalnym", nr 8.
 15. Salwa Z. [2003], Pojęcie wypadku przy pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 3.
 16. Świątkowski A. [2004], Podstawy prawne wykonywanej pracy w dotychczasowej działalności MOP, „Polityka Społeczna. Miesięcznik poświęcony Pracy i Sprawom Socjalnym", nr 4.
 17. Warunki pracy w 2000 r. [2001], „Informacje i Opracowania Statystyczne", GUS, Warszawa.
 18. Wyka. T. [2001], Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w działalności normotwórczej MOP, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 12.
 19. Wypadki przy pracy w 2000 r. [2001], „Informacje i Opracowania Statystyczne", GUS. Warszawa.
 20. Wypadki przy pracy w 2004 r [2005], „Informacje i Opracowania Statystyczne", GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu