BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furtak Joanna
Tytuł
Współpraca samorządu terytorialnego i banku komercyjnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego
Co-operation of Territorial Self-government and Commercial Banks in Shaping Local and Regional Development
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2002, vol. 36, s. 247-269, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka regionalna, Rozwój regionalny, Samorząd terytorialny, Banki komercyjne, Współpraca gospodarcza, Przegląd literatury
Regional economy, Regional development, Local government, Commercial banks, Economic cooperation, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autorki było przedstawienie płaszczyzn wzajemnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego i banków komercyjnych oraz wynikających z tej kooperacji korzyści, w aspekcie kształtowania i wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Autorka rozpoczęła od charakterystyki zadań poszczególnych szczebli samorządowych w programowaniu i realizacji rozwoju danego obszaru oraz od przedstawienia roli banków komercyjnych w gospodarce regionu. Dalej zaprezentowała korzyści wynikające z podjęcia wzajemnej współpracy osiągane zarówno przez banki komercyjne, jak i samorządy terytorialne gospodarujące na danym obszarze. Autorka uwzględniła także alternatywy wyboru innych partnerów bankowych, np. banków komunalnych. Dalsze rozważania dotyczyły usług (produktów) bankowych posiadających największe znaczenie dla organów samorządowych z punktu widzenia realizacji ich zadań, podniesienia konkurencyjności gospodarki regionu, a także lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców tego regionu.

The new territorial-organisational division of Poland has created bases for conducting integrational policy. Within the assigned public tasks a special role is played by the voivodship's self-government, which determines the directions of regional development and is responsible for putting them into practice. Its task is to create competitive conditions of the social-economic development of the region, solve the main structural problems of the region, improve the quality of life of its inhabitants and of future generations, as well as protect the natural environmant. To this end it cooperates with the local self-government. The task of the commune self-government and of the so-called powiat (administrative district) self-government consists, however, in meeting the collective needs of the community. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu