BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójtowicz Katarzyna
Tytuł
Zakres przedmiotowy i stawki polskiego podatku akcyzowego na tle standardów UE
The Range of the Subject and Rates of the Polish Excise Tax versus the Standards of the European Union
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2002, vol. 36, s. 271-289, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Prawo podatkowe, Podatek akcyzowy, Akcyza, Stawki podatkowe, Prawo WE, Przegląd literatury
Tax regulations, Excise tax, Excise duty, Tax rates, European Community law, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces harmonizacji podatków, w tym podatków akcyzowych, w ramach Wspólnot Europejskich wiąże się z ujednoliceniem prawa podatkowego, ale bynajmniej nie ma na celu wyeliminowanie narodowych systemów prawnych państw zjednoczonych w UE. Chodzi tu jedynie o usunięcie pewnych rozbieżności, które mogą mieć wpływ na procesy integracyjne. W artykule była mowa o dostosowaniu polskich unormowań prawnych w zakresie podatku akcyzowego w kontekście prawa UE. Autorka rozpoczęła od omówienia prawa wspólnotowego w zakresie harmonizacji podatków akcyzowych. Rozważania te wzbogaciła doświadczeniami państw UE w zakresie opodatkowania akcyzą. Zasadnicza część artykułu dotyczyła dostosowania przedmiotu i stawek polskiego podatku akcyzowego do standardów UE. Artykuł kończą wnioski dotyczące oceny stopnia dostosowania podatku akcyzowego do wymogów stawianych przez UE.

The article estimates the degree of adapting the structure of the Polish excise tax to the European Union standards. Special attention has been paid to the two technical elements: the object of imposed taxes and the level of rates, constituting the priority of harmonizing action within the European Union. The article discusses the current state of law binding in the Union related to the excise tax with regard to the kinds of excise products obligatorily submitted to taxes and the level of the minimum rates for these goods. Moreover, the article contains an estimate of the subject and the rates of the Polish excise tax against the requirements of the Union law. In conclusion, it was started that although the range of excise products in Poland and the catalogue of tax exemption require a considerable limitation, the degree of adaptation of tax rates level concerning three obligatory groups of goods, is satisfactory. The progress made be Poland with regard to harmonization of the excise law has been estimated favourably. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu