BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtasiewicz Lucyna
Tytuł
Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim oraz podstawy ich wspierania finansowego
Small and Medium Enterprises in Wielkopolska Province and Bases of Their Financial Advancements
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 90, s. 164-177, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu, Rozwój przedsiębiorczości
Small business, Small business financing, Entrepreneurship development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim oraz próbę analizy i oceny podstaw finansowania ich rozwoju. Przedstawiona charakterystyka dotyczy liczby przedsiębiorstw, struktury organizacyjno-prawnej, branżowej i przestrzennej oraz zatrudnienia. Szczególną uwagę poświęcono Funduszowi Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

In Wielkopolska Province there are about 341 thousand small and medium enterprises (SMEs), that present over 99% whole of enterprises in this area. Number of these enterprises's employees reaches 1 118 thousand persons, that is more than 77% whole employees in the province. However, spatial schedule of enterprises on the area of the province is differentiated. Foremost positions occupy the city of Poznań (26.4% of SMEs numbers in Wielkopolska) and Poznań subregion (35.9%), considerably smaller is the Kalisz subregion participation (19.2%), and really small are the Pila (9.4%) and Konin (8.9%) subregions participations. For decrease of the disparity and for the general intensification of SMEs development, proper activity leaning is wanted. It means: grants for enterprises, educational institutions activity, advisory and expert services, facilitating of enterprises access to knowledge, economic information, works and analyses as well as organizing of information and promotion ventures. In Wielkopolska Province two financial support institutions are extremely important: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA (Wielkopolska Province Development and Promotion Fund) and Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (Wielkopolska Agency for Enterprise Development limited liability company). From start of activity Fund gave 398 credit guarantees of the whole amount over 31 milion Zloty, when Wielkopolska Agency for Enterprise Development provided 215 loans so far, of the joint amount 14 milion Zloty. Particularly important now is to finance development of enterprises from European Union Funds. It is observed here the distinct growth, however the initiatives to help companies in their efforts to get it are still wanted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grudzewski W., I. Hajduk, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce, WSHiP, Warszawa 1998
 2. Jankiewicz S., Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004
 3. Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku, Dokument z roku 2003 (www.parp.gov.pl)^ ^ ŁuczkaT., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 2001
 4. Łuczka T., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005
 5. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. B. Plawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001
 6. Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: Departament Rozwoju Regionalnego, Poznań, maj 2006
 7. MizgajskaH., Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce na tle kraju, w: Innowacje w rozwoju regionu, red. W.M. Gaczek, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005
 8. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2003
 9. Stróżycki M., Małe i średnie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004
 10. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. 1999, nr 101, poz. 1178
 11. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, póz. 1807) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od l stycznia 2005
 12. www.europa.delpol.pl
 13. www.fundusze.ukie.gov.pl
 14. www.funduszephare.pl
 15. www.funduszestrukturalne.pl
 16. www.parp.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu