BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzba Ryszard
Tytuł
Dyscyplina budżetowa warunkiem skutecznej polityki pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej
Fiscal Discipline as a Condition of Effective Monetary Policy in the EMU
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 90, s. 152-163, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Budżet, Struktura budżetu, Deficyt budżetowy, Euro, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Budget, Budgetary structure, Budget deficit, Euro, Economic and Monetary Union (EMU)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie narzędzi, które mają dyscyplinować politykę budżetową państw członkowskich Unii Gospodarczo -Walutowej oraz ich funkcjonowanie w praktyce. Scharakteryzowano pojęcie Eurosystemu oraz strukturę finansów publicznych krajów strefy euro.

Price stability is regarded as a common good and an indispensable precondition for long-term prosperity. The most important institution responsible for price stability is the central bank. In the Economic and Monetary Union (EMU) the function of the central bank is performed by the Eurosystem. The term Eurosystem denotes the European Central Bank and the national central banks of states that have adopted the euro. From 1999 to 2005 price stability was maintained. Average price growth, measured by HIBC index, was 2.8%. This success is attributed not only to the monetary policy of the Eurosystem but also to the budgetary discipline in EMU. The European framework for fiscal policies preserves national responsibility for fiscal policy-making, but makes this a subject to clearly defined rules and procedures. This framework guarantees the sustainability of public finances and allows fiscal policies to play a stabilising role. It is based on the Treaty establishing the European Community and on the Stability and Growth Pact. Compliance with the Treaty guarantees budgetary discipline, thereby securing the sustainability of public finances. Unfortunately, not all EMU members respect principles laid down in the Treaty and in the Stability and Growth Pact. This creates a considerable danger to maintaining the price stability in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Importance de la réforme des dépenses publiques pour la croissance et la stabilité économiques, "Bulletin mensuel de la BCE", Avril 2006
 2. La mise en oeuvre du Pacte de stabilité et de croissance, "Bulletin mensuel de la BCE", Mai 1999
 3. Noyer Ch., L' euro cinq an après: réalisation et nouveaux défis, ,Bulletin de la Banque de France", Septembre 2004
 4. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 5. Oręziak L., Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje, "Bank i Kredyt" 2005, nr 7
 6. Quel cadere de politique économique pour la zane euro? "Bulletin de la Banque de France", November 2005
 7. Rapport annuel de la BCE 2002, BCE, Frankfort-sur-le-Main 2003
 8. Raport roczny EEC 2005, EEC, Frankfurt am Main 2006
 9. The monetary policy of the EEC, EBC, Frankfurt am Main 2004
 10. The relationship between monetary policy and fiscal policy in the euro area, ,3BC Monthly Bulletin", February 2003
 11. The reform of the Stability and Growth Pact, "EBC Monthly Bulletin", August 2005
 12. Wierzba R., Europejski Bank Centralny, Twigger, Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu