BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Bartłomiej, Gornowicz Mirosław
Tytuł
Dynamika cen produktów spożywczych a poziom wynagrodzeń w latach 1990-2005
Dynamics of prices for foods and the level of wages and salaries in 1990-2005
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 2, s. 32-38
Słowa kluczowe
Artykuły spożywcze, Ceny żywności, Wynagrodzenia, Inflacja
Foodstuffs, Food prices, Remuneration, Inflation
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie dynamiki cen wybranych podstawowych produktów spożywczych na tle wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Realizacja tego celu ma wskazać, jak zmieniały się ceny poszczególnych produktów żywnościowych w porównaniu z inflacją. Chcąc zbadać wpływ zmian cen towarów i usług (tu: żywności) na poziom życia ludności, autorzy w analizie uwzględnili również dynamikę płac. Dlatego drugim celem jest porównanie dynamiki cen wybranych produktów spożywczych z dynamiką wynagrodzeń. Badanie prowadzone w tym ujęciu pozwoliło określić siłę nabywczą średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Podstawowe produkty żywnościowe są dobrami konsumpcyjnymi o niskiej elastyczności popytu, dlatego wzrost ich cen nie prowadzi zwykle do znaczącego spadku popytu.

The objective of the article is to compare the dynamics if prices for essential foods with the index for consumer goods and services as a whole and with the dynamics of wages and salaries. In the surveys, there are taken into account 10 products and covered the period of 1990-2005. It is stated that till 1996, prices for foods as well as prices for goods and services as a whole were growing at a similar pace. In next years, prices for goods were growing considerable slower, and prices for services were growing at a pace similar to the previous one, till 2000, and then the both indices presented an approximate dynamics again. The both indices were growing slower than average wages and salaries in the national economy. This has caused an increase in the wages and salaries purchasing power. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Brzoza-Brzezina, Teoria inflacji (http://akson.sgh.waw.pl/~mbrzez/, s. 2).
  2. http://lm.tii.pl/download/sem5/makro/ekonomia%20_19str.pdf, s. 2.
  3. M. Wigier, R. Urban, Makroekonomiczne otoczenie przemyślą spożywczego, w: Przemiany przemysłu spożywczego w latach 1998-2003, IBRiGŻ, Warszawa 2004, s. 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu