BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszewska Jolanta
Tytuł
Doskonalenie skuteczności promocji usług przez przedsiębiorstwa turystyczne
Efficiency improvement of the promotion of the tourist service offers
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 8, s. 15-22, przypisy
Słowa kluczowe
Promocja usług, Promocja turystyki, Promocja usług turystycznych
Services promotion, Promotion of tourism, Promotion of tourist services
Abstrakt
Doskonalenie skuteczności promowania pakietów usług turystycznych dotyczy działań podejmowanych przez organizatorów podróży turystycznych, zwanych turoperatorami oraz ich agentów. Ze względu na rodzaj powiązań turoperator- agent , większą rolę w tym zakresie odgrywa turoperator, ale ze względu na duży chaos na polskim rynku turystycznym, przejawiający się podejmowaniem funkcji agencyjnych przez niektórych turoperatorów ocenianie skuteczności promowania jest nieco utrudnione. Z tego względu w artykule przedstawiono kompleksowe podejście do promocji pakietów usług turystycznych , uwzględniając wyniki ocen turoperatorów, ich agentów oraz klientów, co stało się podstawą do propozycji uogólnionych do poziomu przedsiębiorstwa turystycznego. (abstrakt oryginalny)

Efficiency improvement of the promotion of the tourist service offers applies mainly to operations which are undertaken by tourist agents who are called tour operators and by their agents. Due to a connection between a tour operator and an agent, the priority is given to a tour operator. However, because of a big chaos on the Polish tourist market (some of the tour operators function as agents), it is more difficult to assess the efficiency of the promotion. A complex attitude to the promotions of tourist offers has been presented in this paper. The results of tour operators' evaluation, their agents and customers have been considered and the following have become the basis for the level of a tourist enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu