BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmiech Sławomir (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zmiany sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół wyższych w Polsce
Changes in the Situation on the Graduate Labour Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 740, s. 37-49, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Struktura zatrudnienia, Bezrobocie ludzi młodych, Stopa bezrobocia, Kształtowanie wynagrodzeń
Labour market, University graduate employment, Employment structure, Youth unemployment, Unemployment rate, Shaping remuneration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono sytuację absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy. Porównano strukturę wykształcenia siły roboczej w Polsce i w krajach OECD. Przeprowadzono analizę w celu określenia perspektyw przyszłych absolwentów szkół wyższych.

In recent years, higher education in Poland has seen very dynamic growth. The number of students and graduates in all subjects has increased. The structure of students in terms of subjects chosen has also changed. Together, these phenomena have disturbed the equilibrium on the labour market. The growth in the number of university graduates mean that the labour market cannot absorb them. Consequently, the percentage of unemployed graduates has rapidly increased over the recent period. The situation for persons finishing their education at a lower level is rather different. Graduates of vocational schools are in demand on the labour market and the number of unemployed persons who finished their education at the vocational school level has decreased. Comparing the educational structure of Polish society with that of OECD countries and also the structure of employed persons relative to education in those countries, one may hope that the current problems of university graduates are transitory. In all the compared countries, the best guarantee of obtaining work is higher education. Furthermore, people with the highest qualifications (education) receive the highest pay. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Chromińska В. [2005], Sytuacja młodzieży na rynku pracy w Polsce tle krajów Unii Europejskiej, „Rynek Pracy", nr 1.
 2. Education at a glance [2003], OECD Indicator, Paris 2003.
 3. Kryńska E. [2002], Studia i co potem? Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, „Polityka Społeczna", nr 4-5.
 4. Mały Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, różne lata.
 5. Rocznik Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, różne lata.
 6. Rynek pracy specjalistów 2004 [2005], Raport opublikowany w portalu Pracuj.pl, http://vvvwv.pracuj.pl/kariera-rynek-pracy-artykuly_1445.htm^top.
 7. Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013 [2005], Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa, www.men.waw.pl/oswiata/biezace/strategia_2007_2013.pdf.
 8. Szkolnictwo wyższe w Polsce [2004], Raport nr 29718, Raport Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Protea-Taff Studio DTP, Warszawa.
 9. Szkoły wyższe i ich finanse [2005], „Informacje i Opracowania Statystyczne", GUS, Warszawa.
 10. Wzrost aspiracji edukacyjnych Polaków w latach 1993-2004, Komunikat z badań, hitp://wvvw.cbos.com.pl/SPISKOM.POL/2004/K_081_04.PDF.
 11. Zatrudnienie w Polsce w 2005 r. [2005], Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu