BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papież Monika (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ procesu starzenia się ludności na zmiany zachodzące na rynku pracy na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 1998-2004
The Impact of Population Ageing on Changes in the Labour Market in Selected European Union Countries, 1998-2004
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 740, s. 51-73, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Proces starzenia się ludności, Rynek pracy, Analiza demograficzna, Procesy demograficzne
Process of people ageing, Labour market, Demographic analysis, Demographic process
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przeprowadzono analizę procesu starzenia się społeczeństwa w wybranych krajach Unii Europejskiej, zarówno pod względem demograficznym jak i ekonomicznym w latach 1998-2004. Wskazano związki pomiędzy tymi dwoma rodzajami starości obliczając współczynnik korelacji liniowej między wartościami miernika starości ekonomicznej i demograficznej dla poszczególnych krajów w latach 1998-2004.

The aim of this article is to analyse the impact of population ageing on changes in the labour market in a period of economic "old age". The analysis was carried out in 1998-2004 on selected countries that are currently members of the European Union. The process of population ageing in European Union countries was analysed in both demographic and economic terms, and the links between these two types of "old age" were indicated. To this end, an indicator of demographic and economic "old age" was constructed. Then, the coefficient of linear correlation between these two indicators was calculated for each country in the ears 1998-2004. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślak M. [1990], Zagadnienie „ruchomego celu" w wielowymiarowej analizie porównawczej, „Przegląd Statystyczny**, z. 1-2.
 2. Cieślak M. [1997], Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Czepulis-Rutkowska Z. [1997], Analiza istniejącego systemu [w:] Reforma systemu emerytalno-rentowego, Raport CASE, nr 6, Warszawa.
 4. Jóźwiak J. [2004], Podstawy metodologiczne nowoczesnej analizy demograficznej [w:] Problemy demograficzne Polka przed Problemy przed wejściem do Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, PWE, Warszawa.
 5. Kowaleski J. [2003], Kwestie metodologiczne w badaniu procesu starzenia się ludności [w:] Procesy demograficzne u progu XXI wieku Polska a Europa, red. Z. Strzelecki, Publikacje I Kongresu Demograficznego w Polsce 2001-2002, Rządowa Rada Ludnościowa, t. XVII, Warszawa.
 6. Kurkiewicz J. [1992], Podstawowe metody analizy demograficznej, PWN, Warszawa.
 7. Liberda B. [1999], Wpływ reformy ubezpieczeń społecznych na oszczędności, „Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 8. Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje [2002], red. J. Frąckiewicz, Publikacje I Kongresu Demograficznego w Polsce 2001-2002, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Katowice.
 9. Rosset E. [1959], Proces starzenia się ludności. Studium Demograficzne, Warszawa.
 10. Szukalski P. [2004], Proces starzenia się ludności a sprawiedliwość i równość międzypokoleniowa [w: ]Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, PWE, Warszawa.
 11. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 12. Witkowski J. [2004], Rozwój ludności a rynek pracy Polska i Europa [w:] Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu