BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumilak Jan (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Teoretyczne podstawy analizy instytucjonalnych form handlu detalicznego
Theoretical bases for an analysis of institutional forms of retailing
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 3, s. 1-10
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Teoria ekonomii, Koszty transakcyjne, Przedsiębiorstwo handlowe
Retail trade, Economic theory, Transaction cost, Commercial enterprises
Abstrakt
Zdaniem autora, specyficzność aktywów wykorzystywanych przez firmy handlu detalicznego, choćby w świetle wyrywkowo przedstawionych zagadnień, zdaje się wiele wyjaśniać w kwestii sposobu funkcjonowania i kierunków rozwoju zwłaszcza dużych firm handlu detalicznego. Integracja wstecz, prowadząca do internalizacji rynków zaopatrzeniowych, formy handlu sieciowego, rozmaicie skonfigurowanego pod względem asortymentowym i branżowym, to, zdaniem autora, w znacznej mierze rezultaty racjonalizacji kosztów transakcyjnych, rosnących wskutek angażowania specyficznych zasobów przynoszących wzrost konkurencyjności firm handlowych.

In his article, the author suggests to look at the issue of functioning and growth of trade enterprises in the context of assumptions and claims of the microeconomic theory. In particular, the following aspects of this issue arę discussed: (1) regularities of institutional changes in retail trade, formulated on the grounds of traditional streams of the microeconomic theory; (2) basie assumptions of the theory explaining the mechanism of market selection of firms and their reception on the grounds of commercial science; (3) problem of usage of output of the neoclassical institutional economy and, first of all, of the theory of transaction costs, in an analysis of the developmental processes of modern retailers. Hence, there is adopted the following line-of-thought: from views on development of trade companies, derived from the assumption of excellence of market coordination, having analysed the conditions and factors where firms take over control over the transaction process, substituting the market in its coordinative functions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Bartels, The Development o f Marketing Thought, IRWIN Inc,. Homewood 1962.
 2. R.D. Buzzell, Is Marketing a Science?, "Harvard Business Review" 1963, No 41.
 3. T. Domański, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 4. J. Fahy, A. Smithee, Strategic Marketing and the Resource Based View of the Firm, "Academy of Marketing Science" 1999, No 10.
 5. M. Gorynia, Pośrednictwo w handlu zagranicznym a teoria kosztów transakcyjnych, "Ekonomista" 1998, nr 4.
 6. R.M. Grant, The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, "Management Review" 1991, No 33.
 7. Sh. Hunt, R.M. Morgan, The Resource-Advantage Theory of Competition: Dynamics, Path Dependencies, and Evolutionary Dimensions, "Journal of Marketing" 1996, Vol. 60, Iss. 4.
 8. R.J. Markin, C.P. Duncan, The Transformation of Retailing Institutions: Beyond the Wheel of Retailing and Life Cycle Theories, " Journal ofMacromarketing" 1981.
 9. D.W. O'Connor, Retail Concentration & Multinational Expansion: Two Important Retail Trends, "Discount Merchandiser" 1997, Vol, 37, Iss. 5.
 10. J. Plichta, Przesłanki powstawania oraz identyfikacji kosztów transakcyjnych w handlu detalicznym w procesie sprzedaży, w: Handel we współczesnej gospodarce, pod red. M. Sławińskiej, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006, s. 228-239.
 11. A. Rindfleisch, J.B. Heide, Transaction Cost Analysis: Past, Present, and Future Applications, "Journal of Marketing" 1997, Vol. 61.
 12. V.J. Roth, S. Klein, A Theory of Retail Change, "International Review of Retail" 1993, Vol. 3, No 2.
 13. M. Sulikowska-Formowicz, Nurt zasobowy w teorii firmy, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 5-6.
 14. M. Sullivan, D. Adcock, Marketing w handlu detalicznym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 15. J. Szumilak, Aktywa marketingowe w świetle kosztów transakcyjnych, w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, pod red. A. Czubały, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 378-388.
 16. G. Śmigielska, Kluczowe czynniki sukcesu strategii globalnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, "Marketing i Rynek" 2002, nr 6.
 17. G. Śmigielska, Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 9.
 18. G. Śmigielska, Zarządzanie specyficznymi zasobami przedsiębiorstw handlu detalicznego w aspekcie racjonalizacji kosztów transakcyjnych, w: Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych, temat nr 70/KHUR/2/2005/S/242, pod kier. naukowym J. Szumilaka, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005 (maszynopis).
 19. D.J. Teece, Towards an Economic Theory of the Multiproduct Firm, "Journal of Economic Behavior and Organization" 1982, No 3.
 20. O. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 21. A. Ząbkowicz, Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, "Ekonomista" 2003, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu