BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marjański Andrzej
Tytuł
Specyfika strategii małych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce - badania empiryczne
Specificity of the strategy of small family enterprises in Poland - empirical research
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2007, nr 3, s. 59-72, bibliogr. 18 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Strategia przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Family-owned business, Corporation strategies, Small business
Abstrakt
Charakter strategii małych przedsiębiorstw rodzinnych jest zdeterminowany poprzez wpływ czynników rodzinnych oraz ograniczonej wielkości i zasobów podmiotu. Specyfika firmy rodzinnej powoduje, że w budowie i implementacji strategii liczą się nie tylko racjonalne zasady i chęć maksymalizacji zysków, ale również interes rodziny i jej normy i wartości. Planowanie strategiczne ma charakter równoległy integrujący cele rodziny i biznesu. Kluczowym długookresowym elementem strategii jest sukcesja i chęć zapewnienia funkcjonowania firmy poprzez następujące po sobie pokolenia. Metody analizy strategicznej znajdują ograniczone zastosowanie, a strategie mają charakter niesformalizowany, inkrementalny i emergentny. (abstrakt oryginalny)

Character of the strategies of small family enterprises is determined by the influence of family factors and the limited size and the subject resources. The specificity of the family company causes that in construction and strategy implementation count not only rational principles and willingness for the maximization profits but as well as family interest and her norms and values. The strategic planning has parallel character integrating both family and business goals. A crucial long-term element of the strategy is an inheritance and desire for assuring functioning of the company through generations coming one after another. Methods of strategic analysis encounter difficulties at limited application and strategies have not formalized, incremental and emergent character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell D., The Break-up of Family Capitalism, [w:] Aronoff C.E., Astrachan J.H., Ward J.L. (red.), Family Business Sourcebook, Family Enterprise Publishers, Georgia 2002.
 2. Cadbury A., Family Firm and their Governance Creating Tomorrow 's from Today 's, Egon Zehnder International, 2000.
 3. Carlock R.S., Ward J.L., Strategic Planning for the Family Business, Palgrave, New York 2001.
 4. Handler W.C.. Methodological Issues and Considerations in Studying Family Businesses, "Family Business Review" September 1989, Nr 2.
 5. Haus B., Ryzyko i przedsiębiorczość małego przedsiębiorstwa, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K.. Wożniak L. (red. nauk.), Przedsiębiorczość i innowa-cyjność małych i średnich przedsiębiorstw wyzwania współczesności, AE im. O. Langego, Wrocław 2004.
 6. Kozmski J., Strategie firm rodzinnych, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje, WWSZiP, Wałbrzych 2002.
 7. Majchrzak J., Strategie drobnych przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, [w:] Mendel T. (red.), Strategie przedsiębiorstw w okresie budowania gospodarki rynkowej, AE w Poznaniu. Poznań 1996.
 8. Nelton S., Strategies for Family Firms, [w:] Aronoff C.E., Astrachan J.H., Ward J.L. (red.), Family Business Sourcebook, Family Enterprise Publishers, Georgia 2002.
 9. O'Hara W.T., Centuries of Success, Lessons from the Word's Most Enduring Family Business, Adams Media, Avon 2003.
 10. Pramodita S., Chrisman. J., Chua I, Strategic Management of the Family Business: Past Research and Future Challenges, [w:] Aronoff C.E., Astrachan J.L., Ward J.L. (red.), Family Business Sourcebook, Family Enterprise Publishers, Georgia 2002.
 11. Ramachandran K., Indian Family Business: Their Survival Beyond Three Generations, Indian School Business, Hyderabad 2006.
 12. Raymond G.G., Raymond R., American Business Survey, Raymond Institute, Alfred 2003.
 13. Safin K., Strategie przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Jeżak J. (red. nauk.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, doświadczenia krajowe i międzynarodowe, ??? Center, Łódź 2003.
 14. Schulze W.S., Dino R.N., The Impact of Distribution on the Use of Financial Leverage in Family Firms, The University of Connecticut, Internet.
 15. Schwass J., Wise Growth Strategies in Leading Family Businesses, Pal-grave, New York 2005.
 16. Sołoducho-Pelc L., Fazy procesu zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach, [w:] Jeżak J. (red. nauk.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, doświadczenia krajowe i międzynarodowe, PAM Center, Łódź 2003.
 17. Strużyna J., Szczepankiewicz E., Myślenie strategiczne w małych i średnich firmach Górnego Śląska, [w:] Jeżak J. (red. nauk.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, doświadczenia krajowe i międzynarodowe, PAM Center, Łódź 2003.
 18. Ward J.L., Keeping the Family Business Healthy. How to Plan for Continuing Growth, Profitability, and Family Leadership, Family Enterprise Publishers, Marietta 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu