BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Auleytner Julian
Tytuł
Opinia o projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej
Opinion concerning proposal for the new law on social policy
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 9, s. 5-8
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Regulacje prawne, Rola państwa w gospodarce, Paternalizm
Social policy, Legal regulations, States' role in economy, Paternalism
Abstrakt
Opinia o projekcie ustawy dotyczącej zasad prowadzenia polityki społecznej podkreśla jej precedensowy charakter, również w skali międzynarodowej. Obserwuje się bowiem w krajach członkowskich ILO praktykę kontraktowania usług społecznych. Projekt ustawy buduje długofalowy sposób myślenia o wzajemnych relacjach socjalnych państwo - obywatel, które powinny odchodzić od tradycyjnego, państwowego paternalizmu i filantropii na rzecz samozaradności i przezorności obywatelskiej realizowanych w społecznościach lokalnych. Opinia podkreśla słabość ustawy w odniesieniu do niedocenianej roli samorządów i NGOs oraz brak diagnozy jako podstawy strategii integracji społecznej. Autor sugeruje także przyjęcie rozwiązań w odniesieniu do kadr dla polityki społecznej. (abstrakt oryginalny)

Author presents his opinion concerning the Social Policy Principles Act and stresses its precedent character, also in international dimension. Contrary to Polish practice, the social service contracts are observed in ILO member countries. The Bill constructs a long term way of thinking of common social relationships between the State and citizien, which should avoid traditional, State paternalism and philanthropy in favor of selfresoursfulness and citizen far-sighted practiced in local societies.Nevertheless, the opinion underlines the weakness of the draf Act with reference to underestimated role of self-government and NGOs and a lack of diagnosis as a basis for social integration strategy. Additionally, the author recommends adoption of solutions with respect to the problem of high qualified people for social policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu