BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szatur-Jaworska Barbara
Tytuł
Uwagi do "Kilku uwag o stypendiach dla studentów" Józefa Orczyka
Comments to Jozef Orczyk article "Some Remarks on Student's Allowances Ongoing Debate"
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 9, s. 8-9
Słowa kluczowe
Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Kredyt edukacyjny
Education, Higher education, Educational loan
Abstrakt
Odpowiadając na artykuł profesora Józefa Orczyka opublikowany w 3 numerze „Polityki Społecznej” z 2007 r. autorka przedstawia swoją opinię na temat systemu stypendiów dla studentów. Wyraża pogląd, pomocą materialną dla ubogich studentów nie powinny zajmować się uczelnie, lecz instytucje socjalne w miejscu ich stałego zamieszkania. System świadczeń socjalnych dla studentów wymaga zmian, gdyż jest nadmiernie narażony na złe adresowanie pomocy i jest niesprawiedliwy (osoby w tej samej sytuacji materialnej są różnie traktowane). Uczelnie powinny przyznawać stypendia za naukę i wyniki w sporcie. (abstrakt oryginalny)

Responding to Józef Orczyk article, published in the 3rd issue of the "Social Policy" in 2007 the author presents her own opinion about the bursary system at the universities in Poland. She argues that universities should not be responsible for the social help for indigent students, and that this task should be within the competence of social institutions in their place of residence. The bursary system needs to be reformed, because it is prone to misallocation of resources and it is unfair (students in similar financial situation are treated differently). Universities should restrict to granting scientific scholarships and scholarships for best results in sport. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu