BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostrzewska Jadwiga (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce
Analysis of the Structure of Long-term Unemployment in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 740, s. 75-9, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Bezrobocie długotrwałe, Formy przeciwdziałania bezrobociu, Stopa bezrobocia
Unemployment, Long-term unemployment, Forms of unemployment counteraction, Unemployment rate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono problem bezrobocia, w szczególności bezrobocia długotrwałego w Polsce. Przedstawiono strukturę długotrwale bezrobotnych pod względem wybranych cech za okres od 1993 do 2004 roku. Regionalne zróżnicowanie struktury długotrwale bezrobotnych przebadano za lata 1999-2004 tj. od momentu wprowadzenia nowego podziału administracyjnego Polski.

Unemployment is one of the most significant problems of the labour market. Society tries to prevent its emergence and minimise its extent. It has negative effects on both the economy and society. The phenomenon of long-term unemployment is especially dangerous, the more so since unemployed persons have a decreasing chance of returning to work with the passage of time. In order to take effective measures to counteract the growth and persistence of high numbers of long-term unemployed, the structure of the long-term unemployed is analysed in terms of features whose presence or absence may influence the risk of joining or remaining in this group. In this paper, an analysis of the structure of the long-term unemployed in Poland is carried out on the basis of data from 1993-2004. The structure of the long-term unemployed is defined according to gender and features such as: age, education, job seniority, place of residence (town/country). Regional analysis of the distribution of long-term unemployed is also significant. This helps to determine in which voivodships the problem of unemployment, including long-term unemployment, is greater than in others. Regional differentiation in the structure of the long-term unemployed (total, women, men) is analysed for the years 1999-2004, i.e., from the moment the current administrative division of Poland into 16 voivodships was introduced. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy. Analiza zmian od 1993 roku do końca 2004 roku [2005], Departament Rynku Pracy, MGiP, Warszawa.
  2. Kabaj M., Koptas G, [1995], Bezrobocie długookresowe. Przyczyny, skutki i środki przeciwdziałania, Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, z. 2.
  3. Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na 2005 rok [2004], Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 21 września 2004 r., MGiP, Warszawa.
  4. Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w latach 2000-2006 [2000], Dokument przyjęty przez Radç Ministrów 4 stycznia 2000 r.
  5. Sadowski Z., Wach T. [2003], Leksykon pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznego, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.
  6. Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne [2001], red. A. Nehring, ABRYS, Kraków.
  7. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r [2004], Dz.U. nr 99, poz. 1001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu