BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baczewski Grzegorz
Tytuł
Pauperyzacja społeczeństwa polskiego w okresie przemian społeczno-ekonomicznych
Pauperisation of the Polish Society during Socioeconomic Transformations
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2002, vol. 36, s. 291-309, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Poziom życia, Dochody ludności, Ubóstwo, Wskaźniki ubóstwa, Granice ubóstwa, Linia ubóstwa, Przegląd literatury
Systemic transformation, Social costs of economic transition, Living standard, People's income, Poverty, Poverty indicators, Poverty threshold, Poverty line, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu była identyfikacja rozmiarów zjawiska ubóstwa wśród społeczeństwa polskiego, analiza jego rozwoju na tle zachodzących przemian społecznych i ekonomicznych w Polsce oraz przede wszystkim wskazanie tych czynników, które są odpowiedzialne za ubożenie ludzi. Zdaniem autora, to właśnie jasna diagnoza przyczyn pozwala na usunięcie objawów i konsekwencji ubóstwa. Autor rozpoczął od teoretycznych problemów dotyczących definiowania i pomiaru ubóstwa oraz przedstawienia wybranych metod do badania tego zjawiska. W dalszej części autor przedstawił rozmiary i dynamikę ubóstwa w latach 1989-2000 oraz określił jego tendencję, uwzględniając specyficzne uwarunkowania polityki ekonomicznej w poszczególnych okresach. Na koniec autor przeanalizował czynniki powodujące zagrożenie ubóstwem, starając się ustalić związek pomiędzy procesami zachodzącymi w sferze ekonomicznej i społecznej, a rozszerzaniem zjawiska oraz badając cechy społeczno-ekonomiczne i demograficzne, charakterystyczne dla osób poniżej linii ubóstwa.

In 2000 the scope of poverty in Poland reached the highest level since the beginning of the period of socioeconomic transformations. After the step increase of the poverty sphere in the years 1989-1991 resulting from implementing the economic programme called "shock therapy", stable spread of the phenomenon occurred, interrupted by its slight reduction in the middle of the nineties. Among the causes of social pauperisation in this period one can mention, in the first place, the growing unemployment, polarisation of income and worsening results of Polish economy. The analysis of socioeconomic and demographic structure of the Polish poor allows to present a list of factors increasing the risk of falling into poverty. People endangered with pauperisation are mostly those with the low level of education, unemployed or employed in agriculture or as physical workers, with big families, which they usually have to support. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu