BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyżanowska Magdalena
Tytuł
Wczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej
Early concepts of competitive advantage
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 8, s. 2-8
Słowa kluczowe
Konkurencja, Przewaga konkurencyjna, Model przewagi konkurencyjnej, Teoria konkurencji
Competition, Competitive advantage, Competitive advantage model, Competition theory
Abstrakt
Problem przewagi konkurencyjnej jest przedmiotem zainteresowania menedżerów i badaczy od dawna. Jednak, mimo niewątpliwego rozpowszechnienia i żywego nią zainteresowania, kategoria ta nie jest interpretowana jednoznacznie, a czasami wręcz traktowana jest jako pojęcie pierwotne, niewymagające definicji. Sprzyja to powstawaniu licznych nieporozumień na gruncie analizy tego zjawiska, nasilających się w sytuacjach jednoczesnego czerpania z zupełnie różnych koncepcji. Badacze problemu w większości wyrażają opinię, że zdobycie przewagi konkurencyjnej jest (lub powinno być) przedmiotem aspiracji przedsiębiorstw. Nie są jednakże zgodni w kwestii tego, czym jest przewaga konkurencyjna, jakie rodzaje przewagi mogą występować, jakie czynniki i warunki sprzyjają jej powstawaniu oraz w jakim stopniu możliwa i wartościowa dla przedsiębiorstwa jest trwałość przewagi konkurencyjnej. Istnienie tych interpretacyjnych rozbieżności w mniejszym lub większym stopniu było uświadamiane przez badaczy, ale do tej pory na gruncie literatury polskiej nie zostało usystematyzowane całościowo. Prezentowane opracowanie ma częściowo wypełnić tę lukę. Podjęto w nim próbę identyfikacji głównych przekrojów analizy pojęcia "przewaga konkurencyjna" i przedstawienia ewolucji poglądów na jej temat. (abstrakt oryginalny)

Competitive advantage has been studied for a long time both in management and marketing. A body of literature has emerged which addresses the content of competitive advantage. The purpose of this paper is to trace the origins of the concept and present its interpretations within environmental framework. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Alderson, A Marketing View of Competition, „Journal of Marketing" 1937, January
 2. M. Calcagno, The Evolution of the Competitive Advantage Concept in Strategic Management Studies, Working Paper 99/02, Ca'Foscari University, Venezia 1999
 3. T. Cater, Interweaving of the Sources and Forms of a Firms's Competitive Advantage: A Critical Review of the Adequacy of Existing Schools of Thought, „JEEMS" 2005, No. 1
 4. K. Chakarborty, Sustained Competitive Advantage: A Resource--based Framework, „Advances in Competitiveness Research" 1997, No. 1
 5. K.P. Coyne, The Anatomy of Sustainable Competitive Advantage, „The McKinsey Quarterly" 1986, Spring
 6. G.S. Day, R. Wensley, Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority, „Journal of Marketing" 1988, April
 7. P. Ghemawat, Sustainable Advantage, „Harvard Business Review" 1986, September-October
 8. W.K. Hall, Survival Strategies in a Hostile Environment, „Harvard Business Review" 1980, September-October
 9. B.D. Henderson, The Anatomy of Competition, „Journal of Marketing" 1983, Spring
 10. N.P. Hoffman, An Examination of the „Sustainable Competitive Advantage" Concept: Past, Present, and Future, „Academy of Marketing Science Review" 2000, No. 4, http://www.amsreview.org/articles/hofiman04-2000.pdf
 11. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 105-107
 12. C.M. Christensen, The Past and Future of Competitive Advantage, „MIT Sloan Management Review" 2001, Winter
 13. M.E. Porter, Competitive Advantage, The Free Press, New York 1985
 14. M. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992, s. 50-62
 15. W. Wrzosek, Przewaga konkurencyjna, „Marketing i Rynek" 1999, nr 7
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu