BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Piotr
Tytuł
Pracownicze programy emerytalne
Workers' Pension Schemes
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2002, vol. 36, s. 325-339, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Reforma ubezpieczeń społecznych, Fundusze emerytalne, System emerytalny, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Emerytury, Przegląd literatury
Social insurance, Social insurance reform, Pension funds, Pension schemes, Employee pension programmes, Pensions, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autora było przedstawienie pracowniczych programów emerytalnych (ppe) stanowiących trzon III filaru zabezpieczenia emerytalnego, w kontekście ich właściwości i mechanizmów funkcjonowania, ze wskazaniem ograniczeń i możliwości usprawnień. Treść artykułu ujęta została w trzech częściach merytorycznych, które zamyka podsumowanie całości. Pierwsza część dotyczyła charakterystyki pracowniczych programów emerytalnych (elementy, formy i zasady działania). W drugiej części zawarto zwięzłą analizę czynników determinujących zainteresowanie ppe. Część trzecia to prezentacja aktualnych danych dotyczących tego elementu systemu zabezpieczenia emerytalnego.

The paper gives a short characteristics of workers' pension scheme (ppe) which constitute the base of "pillar III" of pension insurance, against the background of features and mechanisms of functioning, together with indication of limitation and possibilities of improvements. In the subsequent parts of the article there were presented elements and principles of functioning of workers' pension schemes, as well as advantages and disadvantages of their forms. A precise analysis of the factors determining the interest in the schemes was made; present data referring to the system of pension insurance were described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu