BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golinowska Stanisława
Tytuł
Państwo wobec niepełnosprawności
State towards Disability
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Postawy wobec niepełnosprawności, 2002, s. 231-252, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna państwa, Państwo opiekuńcze, Osoby niepełnosprawne, Dochody ludności, Ubezpieczenia społeczne, Pomoc społeczna, Zatrudnienie niepełnosprawnych
Social policy, Welfare state, Disabled people, People's income, Social insurance, Social assistance, Disabilities employment activity
Abstrakt
Opracowanie poświęcone zostało jednej z funkcji państwa wobec osób niepełnosprawnych - systemowi zabezpieczenia dochodów. System zabezpieczenia społecznego inwalidów obejmuje cztery podstawowe filary: ogólne ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie od wypadków w pracy i chorób zawodowych, pomoc socjalną dla niepełnosprawnych oraz system motywacji do zatrudnienia. Analiza zabezpieczenia dochodów osób niepełnosprawnych została ukazana w kontekście porównawczym, a jej podstawą były badania przeprowadzone w 8 krajach zachodnich. Zdaniem autorki rozwiązania dotyczące zabezpieczenia dochodów inwalidów w Polsce nie odbiegają od standardu instytucjonalnego przyjętego w krajach zachodnich.

The paper is devoted to one of the state's function towards disabled people - system of earnings guarantee. Analysis of these guarantees was presented in the comparative context and its basis was researches carried out in 8 Western European countries. The author claims that Polish standards of earnings guarantee don't differ from Western European standards. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu