BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berger Jan
Tytuł
Rys historyczny powstania Głównego Urzędu Statystycznego
The outline of the Central Statistical Office's inception
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 1, s. 2-17, przyp. 9 poz.
Słowa kluczowe
Statystyka, Instytucje, Urząd państwowy
Statistics, Institutions, Government offices
Firma/Organizacja
Główny Urząd Statystyczny GUS
Abstrakt
W artykule omówiono najważniejsze fakty z historii powstania GUS. Pierwsza część artykułu dotyczy okresu przed powstaniem GUS. W tej części, w ujęciu syntetycznym, scharakteryzowano warunki rozwoju badań statystycznych oraz instytucje, które je przeprowadzały na terenie trzech zaborów. Opisano m.in. działalność Warszawskiego Komitetu Statystycznego, którego sukcesorem (po odpowiednich przekształceniach) został GUS. Okoliczności tych przekształceń w okresie I wojny światowej przedstawiono od strony prawno-organizacyjnej, scharakteryzowano też dokumenty. Szczegółowo omówiono okres tworzenia GUS (od strony organizacyjno-prawnej oraz przedstawiono osoby, które były jego twórcami i organizatorami) — od wydania Reskryptu Rady Regencyjnej (13 lipca 1918 r.) do wydania ustawy o statystyce administracyjnej (21 października 1919 r.) (abstrakt oryginalny)

The most important facts concerning the history of CSO inception were elaborated. The first part of the article concerns the period before the CSO came into existence. Conditions of statistical survey development and institutions which carried the surveys in the three annexed parts of the Polish territory were synthetically characterised in the first part. The Warsaw Statistical Committee which successor (after appropriate transformations) became CSO was described. The circumstances of those transformations were presented form the legal and organisational point of view. Documents were also characterised. The forming of the CSO (from the legal point of view) in the period from issuing the Regency Council Directive (13th of July 1918) to issuing Administrative Statistics Act (21' of October 1919) was discussed in details. The profiles of persons who created and organized the CSO were also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Archiwum Akt Nowych, Protokóły posiedzeń Rady Ministrów Królestwa Polskiego, T. 3.
  2. Archiwum Akt Nowych, Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej, sygn. 107, s. 124.
  3. Winnicki Z. J.(1991), Rada Regencyjna i jej organy (1917-1918), Wrocław.
  4. Buzek J. (1930), Pierwsze dziesięciolecie Głównego Urzędu Statystycznego, "Kwartalnik Statystyczny", Z. 2.
  5. "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1919", Nr 85, póz. 464.
  6. "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej", Nr 60, póz. 436.
  7. Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918, Nr l, poz. l.
  8. Michrowski L. (1968), Moje wspomnienie o pracach statystycznych w b. Królestwie Polskim, "Wiadomości Statystyczne", Nr 11.
  9. "Monitor Polski", 1918, Nr 100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu