BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Anna, Janoś-Kresło Mirosława
Tytuł
Gospodarowanie dochodem przez gospodarstwa domowe w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Income management in households in selected countries of Central and Eastern Europe
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 3, s. 68-75
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Wydatki gospodarstw domowych
Households, Budgets of households, Household expenditures
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Autorki twierdzą, że zmiany, jakie dokonują się w otoczeniu gospodarstw domowych, w tym zwłaszcza w ostatnim czasie proces integracji z Unią Europejską wywarł i nadal będzie wywierał wpływ na funkcjonowanie gospodarstw domowych, odczuwane potrzeby, poziom i strukturę konsumpcji. Autorki dowodzą, że znajduje to odzwierciedlenie w gospodarowaniu dochodem, gospodarstwa domowe bowiem, dostosowując się do zmieniających się warunków, zmieniają sposób gospodarowania nim, następują przesunięcia w kierunkach jego wydatkowania.

Deliberations in the article are focused on presentation of changes in income management in households in the selected countries of Central and Eastern Europe (Lithuania, Latvia, Poland and Ukraine) after enlargement of the European Union. The author refers to the way of income management, changes in expenditure on the basic groups of goods and services, directions of spending additional pecuniary means in case of a considerable growth in income. The grounds for presentation of those changes are results of empirical research carried out in the mentioned countries in 2006. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Kędzior, Gospodarstwo domowe - podmiot gospodarujący, IRWiK, Warszawa 1992, s. 2-3.
  2. Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, pod red. M. Janoś-Kresło i B. Mrożą, SGH, Warszawa 2006.
  3. Ocena skutków przystąpienia Polski do UE po trzech latach członkostwa, komunikat CBOS, Warszawa, kwiecień 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu