BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frodyma Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zagadnienie porządkowania podmiotów gospodarczych z punktu widzenia ich sytuacji finansowej
Classifying Economic Entities According to their Financial Situation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 740, s. 111-129, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Podmioty gospodarcze, Zdolność kredytowa, Wskaźniki finansowe
Business entity, Credit capacity, Financial indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
W przeprowadzonych badaniach dokonano trzech odmiennych uporządkowań spółek publicznych z punktu widzenia ich sytuacji finansowej mierzonej wskaźnikami analizy finansowej. Przeanalizowano sytuację finansową 19 spółek publicznych województwa małopolskiego biorąc pod uwagę jedynie cechy ilościowe.

In this article, the issue of classifying economic entities according to their financial situation is presented. The financial situation was assessed on the basis of selected financial analysis indicators. The empirical example related to public companies in the Małopolskie voivodship. The researched companies were classified using three methods (binary variable, rank sum of individual indicators, composite measure). Finally; an attempt was made to compare the different classifications. The conducted research is the first stage of broader research on the classification of economic entities from the point of view of their credit rating. Thus, not only the financial situation, but aiso the economic situation, must be evaluated (both quantitative and qualitative indicators). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boguszewski L., Gelińska B. [2004], Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoring, II edycja Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych", http://knmi.wzr.pl/dok/scoring.pdf, Szczecin.
 2. Batóg J. [1997], Propozycja klasyfikacji firm według sytuacji ekonomiczno-finansową „Taksonomia", z. 4.
 3. Czekaj J., Dresler Z. [1998], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dziechciarz J., Walesiak M. [2000], Klasyfikacji firm rodzinnych w Polsce, „Taksonomia", z. 7.
 5. Gantar E. [1999], Drzewo klasyfikacyjne: nieparametryczna metoda dyskryminacji obiektów, „Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1.
 6. Gasik A.[1998], Zastosowanie analizy dyskryminacji do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw [w:] Metody i zastosowania badań operacyjnych, red. T. Trzaskalik, Katowice.
 7. Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, AE w Krakowie. Kraków.
 8. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. [1989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 9. Gwiazda Т.D. [1998], Algorytmy genetyczne. Zastosowanie w finansach. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 10. Jagiełło R., Tomczyk M. [2003], Wybrane zewnętrzne regulacje dotyczące ryzyka kredytowego, Zeszyty Naukowe nr 30, SGH, Warszawa.
 11. Janc A., Kraska M. [2001], Credit-scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 12. Kukuła K. [2000], Metoda unitaryzacji zerowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Kuryłek W. [2000], Credit scoring - podejście statystyczne, „Bank", nr 11.
 14. Matyszyk A. [2003], Przyglądając się kredytobiorcom, „Bank", nr 2.
 15. Petterson R. [1995], Poradnik kredytowy dla bankowców, Twigger, Warszawa
 16. Różański J. [2001], Ewolucja metod oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce rynkowej „Przegląd Organizacji", nr 10.
 17. Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej [1998], A. Malina, B. Pawełek, S. Wanat, A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 18. Stolarz В. [1996], Istota, przejawy i pomiar ryzyka kredytowego, Zeszyty Naukowe, AE w Krakowie, Kraków, nr 477.
 19. Strahl D. [1990], Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
 20. Strahl D. [2000], Ocena zdolności kredytowej, przykłady i zadania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Wiatr S.M. [2004], Kierunki zmian polskiego systemu szacowania ryzyka kredytowego -próba oceny, „Bank i Kredyt", nr 1.
 22. Witkowska D. [2002], Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 23. Ziemba E. [2001], Komputerowa implementacja modeli zarządzania ryzykiem kredytowym, „Bank", nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu