BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaguna Mirosław
Tytuł
Przygotowanie zawodowe rolników indywidualnych, a ich wyniki ekonomiczno-organizacyjne
Vocational Preparation of Individual Farmers and Their Economic and Organizational Results
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 103-108, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Zatrudnienie w rolnictwie, Wykształcenie
Arable farm, Employment in agricultural sector, People's education
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Rolnicy ze średnim lub wyższym wykształceniem rolniczym przejmują gospodarstwa rodzinne najczęściej w formie dziedziczenia. Zamierzeniem autora, było przeprowadzenie analizy procesu obejmowania gospodarstw indywidualnych przez rolników ze średnim lub wyższym wykształceniem oraz analiza czynników ten problem kształtujących. Obejmowanie gospodarstw rodzinnych prze młodych, wykształconych rolników, został opracowany na przykładzie wybranych gospodarstw z Polski północno-wschodniej. Zdaniem autora, dzięki temu opracowaniu, możliwe będzie sprawdzenie, czy jest to trwały proces zmian w gospodarce chłopskiej wynikający z tradycji, czy też koniunktura stworzona przez system bodźców ekonomicznych.

This paper aims at showing in what way people with tertiary education return to rural areas and take over farms of their parents. Only after 1998 the returns to farms became massive. Educated farmers want to have a lot of land (usually around 100 ha of agricultural land) and equip it well with agricultural machines and devices. In their majority they do not want to use services and do not plan to provide any services outside the farm. They see their future on farms and plan to retire there spending their time with their heirs helping them as needed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowski J. 1967: Chłopskie gospodarstwa przodujące. KiW, Warszawa.
  2. Figiel S., Laguna M., Pilarski S. 1989: Organizacja gospodarstw indywidualnych średnich i dużych w północno-wschodniej Polsce. Rocznik Nauk Rolniczych, seria G, tom 85.
  3. Laguna M. 1997: Znaczenie ekonomiczne wielkości obszarowej gospodarstw indywidualnych w świetle współpracy Polski z krajami Unii Europejskiej. Postępy Nauk Rolniczych, 2/266.
  4. Manteuffel R. 1979: Przyszłość rolnictwa. PWN, Warszawa.
  5. Tomczak F. 2005: Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR, Warszawa. Zegar J. 2004: Dochody w strategii i rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu