BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strużycki Marian
Tytuł
Zarządzania przedsiębiorczością na konkurencyjnych rynkach
Entrepreneurship management in competitive markets
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 4-5, s. 6-14
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorca, Menedżer, Innowacyjność
Entrepreneurship, Entrepreneur, Manager, Innovative character
Abstrakt
Autor twierdzi, że w teorii i praktyce zarządzania coraz częściej podkreśla się zorganizowany charakter przedsiębiorczości, są emitowane różne jej przyczyny pozwalające określać sytuacje sprzyjające przedsiębiorczości, czyli osiąganie twórczych efektów podmiotowych i procesowych, a także odchodzi się od starych reguł tworzenia wartości przedsiębiorstwa i przechodzi do tworzenia nowego. Jego zdaniem przedsiębiorczość to przejaw aktywności menedżerów i pracowników, owoc wolności człowieka wyzwolonego gospodarczo, działającego w niekończącym się procesie zmian zachodzących w zarządzaniu i sytuacji stale zmieniających się preferencji konsumentów na rynku, ciągłej walki o korzystną pozycję konkurencyjną na tzw. rynku relewantnym, a więc określonym podmiotowo i produktowo oraz umiejscowionym lokalizacyjnie i geograficznie.

The author focuses on presentation of the role of entrepreneurship in economic processes, and particularly on ties with the competitive market. He emphasises an ever growing role of entrepreneurship and the role of managers and employees in this process. He notes that entrepreneurship is treated as a way of use of the tangible and intangible assets possessed. A particular importance is attributed to the role of entrepreneurship in the innovation processes where there are revealed numerous premises and sources of entrepreneurship as well as there are appearing opportunities to use the features and values of entrepreneurial managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W.T. Bielecki, Skuteczna przedsiębiorczość, "Master of Business Administration" 1997, nr 2.
 2. F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
 3. J. Famielec, Działania ekonomiczne jako obszar przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, pod red. K. Jeremczuka, PWSZ, Tarnobrzeg 2006.
 4. T. Gruszecki, Przedsiębiorca, CEDOR Sp. z o. o., Lublin 1994, s. 109.
 5. L. Kaliszczak, Twórczość a przedsiębiorczość, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, pod red. K. Jeremczuka, PWSZ, Tarnobrzeg 2006, s. 55 i nast.
 6. J.A. Kimmonson, New Yenture Creation. Entrepreneurship in the 1990s, Irwin, Boston 1990.
 7. K. Obłój, Strategia sukcesu, PWE, Warszawa 1998.
 8. Podstawy zarządzania, pod red. M. Strużyckiego, SGH, Warszawa 2007.
 9. C.K. Prahalad, Rola menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku, w: Organizacja przyszłości, Biznespress, Warszawa 1998.
 10. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 140.
 11. Z. Sepkowska, System kształtowania przedsiębiorczości w Polsce w warunkach gospodarki globalnej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007, s. 54.
 12. P. Szulich, Wolność jako prawo przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, pod red. K. Jeremczuka, PWSZ, Tarnobrzeg 2006.
 13. W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa 2004, s. 19.
 14. Zarządzanie innowacjami technicznymi i innowacyjnymi, pod red. M. Brzezińskiego, Difin, Warszawa 2001.
 15. Zarządzanie kreatywnością i innowacją, MT Biznes Sp. z o. o., Warszawa 2005.
 16. Zarządzanie przedsiębiorstwem, pod red. M. Strużyckiego, Difin, Warszawa 2004, s. 74 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu