BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorencowicz Edmund
Tytuł
Kooperacja jako element racjonalnego wykorzystania środków technicznych w gospodarstwach rodzinnych
Cooperation as the Part of Rational Using of Technical Means in Family Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 99-102, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Mechanizacja rolnictwa, Współpraca produkcyjna
Arable farm, Agricultural mechanization, Production cooperation
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autor przeanalizował wykorzystanie środków technicznych w gospodarstwach rodzinnych oraz zakres powiązań kooperacyjnych. Jednym z celów autora była ocena wyposażenia technicznego gospodarstw rodzinnych i poziomu jego wykorzystania. Na tle tych danych określił także wielkość współpracy gospodarstw, dotyczącej procesu zmechanizowania prac polowych. Stwierdził, że wszystkie badane gospodarstwa współpracowały w celu uzupełnienia potencjału pracy maszyn własnych oraz uzyskania dodatkowych przychodów.

Co-operation is one of the main factors influencing farm profitability. Research conducted in two populations of family farms (158 and 20 farms) has shown that level of co-operation in mechanization is high. It supports to expand mechanized work and reduce cost of production and investment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. De Toro A., Hansson P.A. 2004: Machinery Co-operatives - a case study in Sweden. Biosystem Eng., nr 87 (1), 13-15.
  2. Kowalczuk D. 2005: Ocena zakresu współpracy rolników przy wykonywaniu prac maszynowych. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem E. Lorencowicza. Maszynopis, WIP AR Lublin.
  3. Landers A. 2000: Farm machinery selection, investment and management. Farming Press, Kent, UK.
  4. Laville-Studer K., Lorencowicz E. 1990: Überbetriebliche Maschineneinsatz: Zusammenarbeit und Kosten einsparen. Die Grüne, nr 45, 21-25.
  5. Lorencowicz E. 2005: Mechanizacja w procesie przemian strukturalnych gospodarstw rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 3 (49), 5-14.
  6. Lorencowicz E., Kocira S. 2000: Poziom wyposażenia i usług a koszty mechanizacji gospodarstw rolniczych. Inżynieria Rolnicza, nr 8, 165-172.
  7. Praca zbiorowa. 2005: Kooperationen gründen und erfolgreich fuhren. KTBL - Schrift 433, Darmstadt.
  8. Wójcicki Z. 2002: Prognostyczne modele rozwoju rolnictwa i techniki rolniczej. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2, 15-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu