BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majdanowicz P.M., Żuk Józef
Tytuł
Formowanie parametrów systemu rachunkowego w warunkach gospodarki rynkowej Ukrainy
Creation of the New Accountancy System in Conditions Market Economic in Ukraine
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 109-112, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Rachunkowość w przedsiębiorstwie
Market economy, Accounting in enterprise
Uwagi
synopsis, summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule dokonano analizy formowania się zasad rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach rynkowych i ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na Ukrainie. Zasadniczym celem było omówienie: organizacji księgowości, metod i technik jej prowadzenia, a także przedstawienie problemów rachunkowości związanych z organizacją procedur księgowych oraz analizą zakresu informacji finansowej niezbędnej do sprawnego zarządzania biznesem.

In the paper conditions and basic principles of the new accountancy system based on international standards area presented. The impact of the new system on functioning of Ukrainian is also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Закон України. Про бухгалтерський обілік і фінансову звітність в Україні. № 996 -XIV від 16 липня 1999р.
  2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України. Збірник систематизованого законодавства TOB. Баланс-Клуб. 2004 p.
  3. Барановська T.B. Порядок внесення змін до облікової політики та їх документальне оформлення. Вісник ЖДТУ, № 4 (26), с.12-17.
  4. Лавріненко Л.І. 2005: Бухгалтерський облік у сучасних агроформуваннях. Облік і аналіз в управлінні підприємницької діяльністю. Матеріали науково-практичної конференції ТДТТА. с 36-38.
  5. Завгородній В.П. 2001 : Формування інтегрованої бази даних для керування, обліку і контролю діяльності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. № 6, с. 48-50.
  6. Науково-практичний коментар до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову вітність в Україні. К. 2000: Основа, 62 с.
  7. Організація бухгалтерського обліку (за ред. Ф.Ф. Бутинця). Житомир: ПП РУТА, 2002, 592 с.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu