BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcysiak Agata
Tytuł
Czynniki różnicujące sytuację dochodową gospodarstw rolnych
The Factors Differentiating the Income Level of Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 118-122, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Rachunek ekonomiczny produkcji
Arable farm, Farm household income, Economic calculation of production
Uwagi
synopsis, summ.
Kraj/Region
Region mazowiecki, Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Zakres zróżnicowania sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych przedstawiono na przykładzie regionu Mazowsza i Podlasia. Podstawową kategorią ekonomiczną był dochód z gospodarstwa rolniczego. Obliczeń tej kategorii dochodu dokonano metodą stosowaną w europejskim systemie rachunkowości rolnej FADN (Farm Accountancy Date Network). Analizowanymi czynnikami wpływającymi na zróżnicowanie sytuacji dochodowej były: wielkość ekonomiczna gospodarstwa, typ rolniczy i obszar gospodarstwa.

The aim of the paper is painting factors which influence on differentiation of farm income situation. The range of the differentiation is shown based on Mazovia and Podlasie region. The main economic category is farm income. The calculation ofthat category is done by a method use at European Farm Accountancy Date Network (FADN). Factors influence on the differentiation is: farm economic size, agricultural type and farm area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2004 roku. 2005: IERiGŻ, Warszawa, 219.
  2. Farkowski C. 1991: Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich. Wyd. SGGW, Warszawa, 18.
  3. Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN. 2004: IERiGŻ, Warszawa, 9-12.
  4. Rolnictwo w 2004 roku. 2005: GUS, Warszawa, 132.
  5. Zegar J.S. 2000: Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną. IERiGŻ, Warszawa, 27.
  6. Zegar J.S. 2003: Dochody rolników na progu akcesji do Unii Europejskiej. IERiGŻ, Komunikaty, raporty, ekspertyzy, nr 482, 11-15.
  7. Zegar J.S. 2004: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa na progu integracji europejskiej. IERiGŻ, Warszawa, 184-193.
  8. Zegar J.S. 2005: Integracja europejska a dochody rolników; dylematy wyboru. [W:] Problemy rolnictwa światowego. Tom XIII, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 195.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu