BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcysiak Adam
Tytuł
Oddziaływanie płatności bezpośrednich na dochodach z gospodarstwa rolniczego
The Influence of Direct Payments on Farm Income
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 113-117, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dopłaty dla rolnictwa, Dochody rolnicze, Rachunek ekonomiczny produkcji
Arable farm, Payments for agricultural, Farm household income, Economic calculation of production
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych funkcjonują w ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej UE. Podstawową funkcją tej formy finansowania jest wsparcie dochodów z działalności rolniczej. Materiałem badawczym były dane dotyczące sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w 32 gospodarstwach zlokalizowanych w dwóch powiatach województwa mazowieckiego. Analizą objęto 2005 rok.

Direct payments for the rural areas work in frames of the first part of Common Agriculture Policy of EU. The primary function of such funds is supporting of agricultural activity incomes. The average amount of that payment in the investigated farms is 8324 zl. The biggest share of direct payments for the rural areas inform income was noticed in the smallest farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Farkowski C. 1991: Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich. Wyd. SGGW, Warszawa, 18.
  2. Floriańczyk Z. 2003: Charakterystyka instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz ich wpływ na dochody rodzin rolniczych. IERiGŻ Warszawa, 8-19.
  3. Informacja miesięczna z realizacji zadań ARiMR w 2005 roku - listopad 2005.
  4. Instrumenty wsparcia finansowego realizowane przez ARiMR w latach 2004-2006. 2004: Informator dla beneficjentów. Warszawa 19-20.
  5. Woś A. 2004: Instrumenty polityki rolnej oraz ich skuteczność. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2003 roku. IERiGŻ, Warszawa 44.
  6. Zegar J.S. 2000: Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną. IERiGŻ, Warszawa, 27.
  7. Zegar J.S. 2004: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). IERiGŻ, Warszawa, 165-170.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu