BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalik Piotr
Tytuł
Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej w powiecie płockim
The Farms to European Union Standards in Płock Region Adjusting
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 123-128, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Hodowla zwierząt
Arable farm, Rural Development Plan, Animal husbandry
Uwagi
synopsis, summ.
Kraj/Region
Region płocki
Abstrakt
Przedstawiono procesy dostosowawcze gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej w powiecie płockim. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi produkcję zwierzęcą w powiecie płockim, a liczbą i strukturą składanych w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku wniosków na dostosowanie gospodarstw do standardów UE.

The programs for adjusting polish agriculture to the requirements of European Union are a tool used to improve its competitiveness. The number and structure of applications for granting financial assistance in adjusting arable farms to EU conditions submitted by farmers from the Płock region shows a notable diversity of adjusting processes encountered in individual districts. Districts having worse agricultural activity conditions are characterized by less intensive adjusting processes of arable farms within the range of animal production than districts with high level of agricultural production. Adjusting activities support bigger polarization of agricultural production in individual districts of the Płock region. The activities supporting the utilization of EU funds meant to assist economic activities outside agriculture are to be intensified in those districts, where the smallest number of applications was noted. Considerable part of all applications concerning the storage of organic fertilizers proves the existence of positive mechanisms in catching up with the use of organic fertilizers in accordance with the requirements of environmental protection. Adjusting arable farms to the standards of European Union is an activity supporting the modernization of agriculture in the Płock region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.2004: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  2. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Powiat płocki. 2003: Urząd Statystyczny w Warszawie, s. 50, 84-85.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Dz. U. Nr 17, poz. 142.
  4. Spychalski G. 2003: Instrumenty towarzyszące Wspólnej Polityce Rolnej w Polsce w okresie 2004-2006. Wieś i Rolnictwo nr 3, 79.
  5. Strategia rozwoju powiatu płockiego do 2015 roku. 2001: Rada i Zarząd Powiatu w Płocku, Płock, 15-20.
  6. Wilkin J. 2003: Kierunki i uwarunkowania wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w odniesieniu do polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo nr l, 52-55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu