BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Eugeniusz
Tytuł
Polskie gospodarstwa rolne na jednolitym rynku europejskim
Polish Farms on the Single European Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 129-132, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Gospodarstwa rolne, Konkurencyjność rolnictwa
Poland's economic integration with the EU, Arable farm, Agricultural competitiveness
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Ponad dwuletni okres funkcjonowania polskiego rolnictwa na jednolitym rynku europejskim uniemożliwia jeszcze pełną ocenę wszystkich skutków integracji, wskazuje jednak na wyraźną przewagę korzyści nad rzeczywistymi i domniemanymi niekorzyściami. Świadczy o tym, między innymi: poprawa sytuacji dochodowej gospodarstw, wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych i dodatni bilans płatniczy, poprawa jakości i konkurencyjności produkcji rolniczej. Istotną korzyścią jest zmiana tradycyjnej mentalności rolników, którzy stają się coraz bardziej obywatelami Europy i konkurencyjnymi w skali międzynarodowej producentami żywności.

The more than two years participation of Polkeiogr@sggw.plish agriculture on the single European Market prevent from full evaluation of all effect of integration. But it indicates the explicit advantage of benefits above disadvantages. First of all the proves are as follows: the improvement of farm's incomes, the increase in export of agriculture products, positive trade balance, the quality improvement and competitiveness. Also the very important fact is the change in the farmers mentality who become more and more conscious European community member and more competitive worldwide food producers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedyszak-Radziejowska B. (red.) 2005: Proces demarginalizacji wsi polskiej. ISP Warszawa, 69.
  2. Fedyszak-Radziejowska B. 2005: UE na polskiej wsi - czy początek demarginalizacji? Wieś i Rolnictwo nr 3, 14-16.
  3. Głuszyński J., Marysińska A. 2005: Zmieniający się obraz Unii Europejskiej - pierwsze reakcje rolników na akcesję. Wieś i Rolnictwo nr 3, 23-24.
  4. Guta W. 2005: Wpływ członkostwa w UE na polskie rolnictwo i wyzwania związane z reformą WPR. Wieś і Rolnictwo nr 4, 42.
  5. Józwiak W. 2005: Polskie towarowe gospodarstwa rolne przed i po l maja 2004 roku. Wieś i Rolnictwo nr 4, 57.
  6. Poczta W. 2005: Ocena skutków integracji Polski z UE dla sektora rolnego. [W:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. SGGW 134.
  7. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. 2005: Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  8. Wawrzyniak B., Wojtasik B. 2005: Rolnicy polscy po roku funkcjonowania w Unii Europejskiej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 1, 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu